Αρχές - Στόχοι

Η σύνθεση του Συνεδρίου
25/05/96

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή Πληρεξουσίων του Συνεδρίου η σύνθεσή του παρουσιάζεται ως εξής:

Το 20,75% των συνέδρων είναι γυναίκες (117) και το 79,25% είναι άνδρες (442).

Τη μεγαλύτερη φυσική ηλικία έχει ο Χ. Φλωράκης που είναι 82 χρόνων. Ο μικρότερος σύνεδρος είναι ο Π. Τσαπόγας από την Κέρκυρα και είναι 20 χρόνων.

Από 20 έως 30 χρονών είναι 35 αντιπρόσωποι, ποσοστό 6,3%.

Από 31 έως 40 χρονών είναι 188 αντιπρόσωποι, ποσοστό 33,7%.

Από 41 έως 50 χρονών είναι 202 αντιπρόσωποι, ποσοστό 36,3%.

Από 51 έως 60 χρονών είναι 72 αντιπρόσωποι, ποσοστό 12,9%.

Από 61 έως 70 χρονών είναι 34 αντιπρόσωποι, ποσοστό 6,1%.

Από 71 έως 80 χρονών είναι 26 αντιπρόσωποι, ποσοστό 4,4%.

Τέλος, δύο αντιπρόσωποι είναι πάνω από 81 χρόνων και αποτελούν το 0,3%.Ο μέσος όρος φυσικής ηλικίας είναι τα 45 χρόνια και δέκα μήνες.

Τη μεγαλύτερη κομματική ηλικία έχει επίσης ο Χαρίλαος Φλωράκης με 67 χρόνια και τη μικρότερη με ένα χρόνο η Βάγια Χομόνδοσλη από την Οργάνωση των Σερρών.

Από 2 μέχρι 10 χρόνια κομματική ηλικία έχουν 39 σύνεδροι, ποσοστό 7%.

Από 11 μέχρι 20 χρόνια κομματική ηλικία έχουν 338 σύνεδροι, ποσοστό 60,5%

Από 21 μέχρι 30 χρόνια κομματική ηλικία έχουν 123 σύνεδροι, ποσοστό 22%. Από 31 μέχρι 41 χρόνια κομματική ηλικία έχουν 14 σύνεδροι, ποσοστό 2,5%.

Από 41 μέχρι 50 χρόνια κομματική ηλικία έχουν 16 σύνεδροι, ποσοστό 2,8%. Από 51 μέχρι 60 χρόνια κομματική ηλικία έχουν 27 σύνεδροι, ποσοστό 5%.

Από 60 χρόνια και πάνω κομματική ηλικία έχει ένας σύνεδρος, ποσοστό 0,2%Ο μέσος όρος κομματικής ηλικίας στο Συνέδριο είναι 20,7 χρόνια.

Από την ΚΝΕ προέρχονται 281 αντιπρόσωποι και αποτελούν το 50,25% του Σώματος.

Σε φυλακές και εξορίες από τους παρόντες συνέδρους έχουν διανυθεί 451 χρόνια!

Σε μαζικούς φορείς ανήκουν 408 σύνεδροι, το 73% του Σώματος. Ενώ 151 αντιπρόσωποι, το 27%,δε συμμετέχουν σε μαζικούς φορείς. Σε ΔΣ μετέχουν 236 σύνεδροι, ποσοστό 42,2%.

Οκτώ σύνεδροι είναι βουλευτές, 44 είναι δημοτικοί σύμβουλοι, οι δήμαρχοι είναι 2,οι ευρωβουλευτές είναι 2,4 είναι κοινοτικοί σύμβουλοι, 19 νομαρχιακοί σύμβουλοι και 5 πρόεδροι κοινοτήτων.

Από τους συνέδρους επαγγελματικά στελέχη του Κόμματος είναι 68.

Σ' ό,τι αφορά την κοινωνική σύνθεση των συνέδρων, οι εργάτες είναι 97,ποσοστό 17,35%.Από αυτούς οι βιομηχανικοί εργάτες είναι 30,ποσοστό 5,36%.Οι υπάλληλοι είναι 247,ποσοστό 44,2%,και από αυτούς δημόσιοι είναι οι 122.Οι άνεργοι είναι 17,ποσοστό 3%.Οι αγρότες είναι 28 και αποτελούν το 5%.Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι 85,το 15,2%.Οι ΕΒΕ είναι 17 και αποτελούν το 3%.Οι διανοούμενοι είναι 14 και αποτελούν το 2,5%.Οι φοιτητές και οι σπουδαστές είναι 5 και αποτελούν το 0,9%.Με τα οικιακά ασχολούνται 6 σε ποσοστό 0,9%.Τέλος, είναι 50 συνταξιούχοι σύνεδροι και αποτελούν το 8,9%.

Από τους συνέδρους το 29,9% έχει τελειώσει τα ΑΕΙ.Το 8,8% έχει τελειώσει τα ΤΕΙ.Το 4,3% έχει τελειώσει μεταλυκειακά. Το 25,9% των συνέδρων έχει τελειώσει το λύκειο. Το 3,4% έχει τελειώσει το γυμνάσιο. Τα ΤΕΣ έχει τελειώσει το 12,3%.Τέλος, το δημοτικό σχολείο έχει τελειώσει το 15,4%.

 
 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr