Αγρότες

article thumbnailΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

Η ΚΕ του ΚΚΕ, 109 χρόνια από την ηρωική εξέγερση των αγροτών του Θεσσαλικού Κάμπου, χαιρετίζει τους αγώνες των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων, που για άλλη μια χρονιά βρέθηκαν σε σύγκρουση με την αντιλαϊκή π  .... 

Οι Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονομία και η Πρόταση του ΚΚΕ
15/09/08

Η Αγροτική Οικονομία μετά την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ ακολούθησε μία αρνητική πορεία που επιταχύνθηκε μετά το 1990 εξαιτίας των αλλεπάλληλων αναθεωρήσεων της ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) που επιβλήθηκαν από την μετεξέλιξη της ΕΟΚ σε ΕΕ με την συμφωνία του Μάαστριχτ, και τη συμφωνία της GATT (Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου) που  για πρώτη φορά το 1996 συμπεριέλαβε και τα αγροτικά προϊόντα και από το 2000 μετεξελίχθηκε σε συμφωνία του ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου).

Η αρνητική εξέλιξη της αγροτικής οικονομίας εκφράζεται σε όλους τους δείκτες με ανάλογες συνέπειες στους μικρομεσαίους αγρότες, στη διατροφική εξάρτηση του λαού μας και στη γενικότερη οικονομική και κοινωνική ζωή της υπαίθρου.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΑΘΑΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

Η συνολική αξία της αγροτικής παραγωγής σε σταθερές τιμές μετά από μια παρατεταμένη στασιμότητα  στη δεκαετία του 1990 ακολουθεί μια φθίνουσα πορεία στην πρώτη δεκαετία του 2000 με συνέπεια παρά τις ετήσιες αυξομειώσεις καμμία χρονιά να μη ξεπεράσει το 2000 και το 2007 να είναι ίση περίπου με το 75% σε σχέση με το 2000.

Αμεσα αποτελέσματα αυτής της αρνητικής πορείας είναι η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Αγροτικού Προϊόντος στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας από 5,74% το 2000 στο 4,02% το 2005 και στο 3% του 2007 και η αύξηση της διατροφικής εξάρτησης του λαού μας, που εκφράζεται με τα ελλείμματα στο αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο τα οποία σχεδόν τριπλασιάστηκαν στην περίοδο 2000-2007 και από 1,029 δις € το 2000 έφθασαν στα 2,998 δις € το 2007.

Μεγάλη μείωση είχε και το καθαρό αγροτικό εισόδημα ανά απασχολούμενο στην αγροτική οικονομία στην περίοδο 2000-2007 παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν δραστικά οι απασχολούμενοι. Βασικές αιτίες της μείωσης του αγροτικού εισοδήματος ανά απασχολούμενο είναι η μείωση της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής, η κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και η μείωση των επιδοτήσεων.

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

 

Η αγροτική απασχόληση την περίοδο 2000-2007 μειώθηκε κατά 28% από 710,4 χιλιάδες το 2000 σε 512,2 χιλιάδες το 2007, ενώ οι νέοι αγρότες με ηλικία μικρότερη των 45 ετών παραμένουν μειοψηφία γύρω στο 43%. Με δυο λόγια ο αγροτικός πληθυσμός είναι επικίνδυνα γερασμένος και δεν ανανεώνεται παρά τα προγράμματα νέων αγροτών και πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, γεγονότα που επιβεβαιώνουν το αδιέξοδο του αγροτικού επαγγέλματος για τους μικρομεσαίους αγρότες. Η μείωση της αγροτικής απασχόλησης σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής επειδή μειώθηκαν δραστικά εργασιοβόρες καλλιέργειες όπως ο καπνός αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας σαν αποτέλεσμα της παραπέρα εκμηχάνισης και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην αγροτική οικονομία.

Παρά τη μείωση της συνολικής αγροτικής απασχόλησης το ποσοστό της μισθωτής εργασίας στην αγροτική οικονομία αυξήθηκε με αποτέλεσμα από 12,6% το 2000 να φθάσει στο 17% το 2005 σαν αποτέλεσμα της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης της αγροτικής παραγωγής.

Η συγκέντρωση της παραγωγής που έχει ως συνέπεια την αύξηση της μισθωτής απασχόλησης συμβάλλει στη ταξική πόλωση των απασχολούμενων στην αγροτική οικονομία αυξάνοντας τους μισθωτούς, αλλά  και τους μεγαλοαγρότες που χρησιμοποιούν μισθωτή εργασία και μειώνοντας τους αυτοαπασχολούμενους μικρομεσαίους αγρότες.

Το κλείσιμο πολλών εργοστασίων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων όπως της ζάχαρης, και ορισμένων εργοστασίων παραγωγής και εμπορίας βασικών αγροτικών εφοδίων όπως λιπασμάτων, αύξησαν την ανεργία στην ύπαιθρο, στέρησαν από τους μικρομεσαίους αγρότες συμπληρωματική απασχόληση και εισόδημα και συνέβαλαν ουσιαστικά στην ερήμωση των χωριών και της υπαίθρου στο σύνολό της.

Ο αριθμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην περίοδο 2000-2007 παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα (περίπου 820.000) που οφείλεται στις προϋποθέσεις καταβολής των κοινοτικών επιδοτήσεων, στο κληρονομικό δίκαιο και στην προσδοκία αλλαγής χρήσης της γης από γεωργική σε οικιστική. Η σταθερότητα αυτή σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνει διάφορες θεωρίες που ισχυρίζονται ότι στην αγροτική οικονομία δεν λειτουργούν βασικοί νόμοι του καπιταλισμού όπως της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης της παραγωγής.

Οι θεωρίες αυτές διαψεύδονται από την εξέλιξη της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης της παραγωγής και από το γεγονός ότι βιώσιμο εισόδημα στους κατόχους τους και τις οικογένειες τους εξασφαλίζουν όλο και λιγότερες αγροτικές εκμεταλλεύσεις περίπου το 1/3 του συνόλου.

 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

Οι επενδύσεις στην αγροτική οικονομία είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των κοινοτικών αγροτικών κονδυλίων έχουν εισοδηματικό και όχι παραγωγικό - αναπτυξιακό χαρακτήρα και προσανατολισμό με αποτέλεσμα η "αποεπένδυση" στην αγροτική οικονομία να "τρέχει" με ετήσιο ρυθμό 2,5%.

Η αποεπένδυση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να μη γίνονται τα αναγκαία βασικά αγροτικά έργα υποδομής που αυξάνουν την παραγωγικότητα της αγροτικής οικονομίας, να εντείνεται  η εξάρτηση της αγροτικής παραγωγής από διάφορα καιρικά φαινόμενα και να οδηγεί στην χρεοκοπία τον ΕΛΓΑ που μέχρι τώρα ασκεί κατά αποκλειστικότητα τις γεωργικές ασφαλίσεις. Τα χρέη του ΕΛΓΑ που φτάνουν τα 3 δις € επιβεβαιώνουν την εξάρτηση της αγροτικής παραγωγής από διάφορα καιρικά φαινόμενα.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Η συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής συνεχίστηκε με γρηγορότερους ρυθμούς με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος. Στην περίοδο 2000 - 2007 οι μικροί κτηνοτρόφοι με ετήσια παραγωγή αγελαδινού γάλακτος μικρότερη των 50 τόνων μειώθηκαν κατά 67% από 9.484 το 2000 σε 3.119 το 2007. Αντίθετα οι μεγάλες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις με ετήσια παραγωγή πάνω από 200 τόνους αυξήθηκαν κατά 26% από 821 το 2000 σε 1.036 το 2007. Παρόμοια συγκέντρωση υπάρχει στους εντατικούς κλάδους της κτηνοτροφίας, όπως πτηνοτροφία και χοιροτροφία και λίγο μικρότερη στους άλλους κλάδους της αιγοπροβατοτροφίας όπου και στους κλάδους αυτούς αναπτύσσονται επιχειρηματικές μονάδες εντατικής εκτροφής.

Στην φυτική παραγωγή η συγκέντρωση της παραγωγής είναι μικρότερη εξαιτίας της άμεσης σύνδεσής της με την γεωργική γη.

Όμως τα ποσοστά της ενοικιαζόμενης γης από τους μεγαλοαγρότες αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο, υπολογίζονται στο 1/3 της συνολικής καλλιεργούμενης γεωργικής γης και αποτελούν ένα βήμα πριν την πώλησή της από τους μικρομεσαίους ιδιοκτήτες αγρότες προς τους ενοικιαστές μεγαλοαγρότες.

Στη συλλεκτική αλιεία και ειδικότερα στην παράκτια η συγκέντρωση της παραγωγής παραμένει ακόμα σε χαμηλά επίπεδα, σε αντίθεση με τη θαλάσσια  ιχθυοκαλλιέργεια στην οποία υπάρχει τεράστια συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της παραγωγής με αποτέλεσμα ο κλάδος να μονοπωλείται από δυο επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επενδύσεις σε πολλές χώρες μέλη ή μη της ΕΕ και στην κεφαλαιουχική τους συγκρότηση συμμετέχουν και ξένα κεφάλαια.

 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΑΣΟ)

 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

            Η οικονομική δραστηριότητα των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων (ΑΣΟ) είναι δυσανάλογα μικρή σε σχέση με τον αριθμό τους και τα μέλη τους γεγονός που επιβεβαιώνει ότι πολλές ΑΣΟ ειδικά πρωτοβάθμιες δεν έχουν καμιά οικονομική δραστηριότητα. Οσες ΑΣΟ έχουν οικονομική δραστηριότητα, περιορίζεται στη μεταποίηση και την εμπορία των αγροτικών προϊόντων και στη διακίνηση ορισμένων αγροτικών εφοδίων, ενώ δεν ασχολούνται καθόλου με την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων.

Η ταξική διαφοροποίηση που συντελείται στο στρώμα της αγροτιάς μαζί με τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της αγροτικής παραγωγής συμβάλλει σημαντικά στην αλλαγή του χαρακτήρα και των κριτηρίων λειτουργίας  των ΑΣΟ με αποτέλεσμα να εκφυλίζονται σαν μηχανισμοί άμυνας των μικρομεσαίων αγροτών απέναντι στα μονοπώλια. Να συνεργάζονται με το ιδιωτικό κεφάλαιο, να λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και τις περισσότερες φορές σαν μεσάζοντες ανάμεσα στους αγρότες και τους εμποροβιομήχανους. Η εξέλιξη αυτή κατοχυρώνεται και με το νέο θεσμικό πλαίσιο αλλά και με την κυριαρχία των μεγαλοαγροτών στις διοικήσεις των ΑΣΟ.

Όμως παρά τη μετεξέλιξη αυτή συνεχίζεται η χρεοκοπία, η συρρίκνωση και η περιθωριοποίηση των ΑΣΟ σε αντίθεση με το αντίστοιχο ιδιωτικό κεφάλαιο το οποίο ισχυροποιείται και αποκτά κυρίαρχο ρόλο στη μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων και γεωργικών εφοδίων σε βάρος των συνεταιρισμών, των αγροτών και των καταναλωτών, μη διστάζοντας να λειτουργήσει και ως καρτέλ.

Η ισχυροποίηση του ιδιωτικού κεφαλαίου ευνοήθηκε από την πολιτική της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ με τα κίνητρα συγχωνεύσεων και εξαγορών, με τα εθνικά και κοινοτικά επενδυτικά κίνητρα που τη μερίδα του λέοντος πήρε το ιδιωτικό κεφάλαιο (το 90% περίπου) σε σχέση με τις ΑΣΟ και με το ξεπούλημα βασικών συνεταιριστικών εργοστασίων στο ιδιωτικό κεφάλαιο όπως ΑΓΝΟ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΡΟΔΟΠΗ, κ.α.

Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που γίνονται στην αγροτική οικονομία με τις αναθεωρήσεις της ΚΑΠ και του ΠΟΕ προκαλούν αντίστοιχες αλλαγές στους δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες που ασχολούνται με την αγροτική οικονομία.

Στα πλαίσια αυτών των αλλαγών διαλύθηκαν βασικοί αγροτικοί οργανισμοί που είχαν κάποια έστω και γραφειοκρατικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά όπως ο Ο.Β. (Οργανισμός Βάμβακος), Ο.Κ. (Οργανισμός Καπνού) κ.ά. επειδή η δράση τους ήταν ασύμβατη με τους στόχους της ΚΑΠ για τις αντίστοιχες καλλιέργειες.

Σημαντικές δραστηριότητες των δημόσιων υπηρεσιών όπως η πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων, η σύνταξη διάφορων μητρώων, εκχωρούνται σε ιδιώτες. Άλλες δραστηριότητες όπως η διαχείριση των επιδοτήσεων γίνεται από φορείς που ιδιωτικοποιήθηκαν με την μορφή των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΠΕΚΕΠΕ) ενώ κρατικά ιδρύματα έρευνας λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, παρέχοντας με αμοιβή τις υπηρεσίες τους στους αγρότες, όπως εδαφολογικές αναλύσεις, και άλλα.

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΕ - ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΕΙΑΣ»

 

Η αρνητική εξέλιξη της αγροτικής οικονομίας θα επιταχυνθεί με την συμφωνία του ΠΟΕ που ετοιμάζεται και στην αναθεώρηση της ΚΑΠ που θα γίνει με αφορμή το «λεγόμενο έλεγχο υγείας» της  ενδιάμεσης αναθεώρησης της ΚΑΠ.

Και αυτό γιατί θα καταργηθούν όσοι μηχανισμοί προστασίας του αγροτικού εισοδήματος έχουν απομείνει, όπως παρεμβάσεις, τιμές παρέμβασης κ.α. Θα καταργηθούν οι όποιοι μηχανισμοί υπάρχουν προστασίας της εγχώριας παραγωγής όπως δασμοί στις εισαγωγές, εξαγωγικές επιδοτήσεις κ.α.

Θα μειωθούν δραστικά τα γεωργικά κονδύλια του κοινοτικού προϋπολογισμού, και θα αλλάξουν προσανατολισμό επειδή σημαντικά ποσά θα μεταφερθούν στο λεγόμενο δεύτερο πυλώνα. Οι επιδοτήσεις θα αποσυνδεθούν στο σύνολό τους από την αγροτική παραγωγή και θα καταργηθούν στους μικρούς εργατοαγρότες.

Θα οξυνθεί ο ενδοκοινοτικός και παγκόσμιος ανταγωνισμός στην αγροτική οικονομία ο οποίος θα επιταχύνει το ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών και τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λιγότερα χέρια, θα υποβαθμίσει την ποιότητα και την ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων - τροφίμων με τη χρησιμοποίηση φθηνών αλλά επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον μέσων και τρόπων παραγωγής των αγροτικών προϊόντων ενώ παράλληλα θα υπάρχει μια περιθωριακή παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλότερων προδιαγραφών.

Θα ενισχυθεί η κερδοφορία των βιομηχανιών τροφίμων στις οποίες θα εξασφαλισθεί φθηνή πρώτη ύλη εγχώρια ή εισαγόμενη και ο ρόλος τους στη μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων σε βάρος των συνεταιρισμών των μικρομεσαίων αγροτών και των καταναλωτών.

Οι θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα που θα προκύψουν από την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα (αγροτουρισμός, παραγωγή παραδοσιακών οικοτεχνικών προϊόντων, κ.ά.) σε καμιά περίπτωση δεν θα αντισταθμίσουν τις μειώσεις που θα προκληθούν από τη συρρίκνωση του πρώτου πυλώνα, δηλαδή της αγροτικής οικονομίας. Σημαντικά ποσά των κονδυλίων του δεύτερου πυλώνα θα πάρουν μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες στις οποίες οι αγρότες θα δουλεύουν με πρωτόγονες συνθήκες εργασίας.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

 

            Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ως κυβερνητικά κόμματα έχουν αποκλειστική ευθύνη για την αρνητική εξέλιξη της αγροτικής οικονομίας και τις συνέπειες που προκάλεσε στους μικρομεσαίους αγρότες και στη συνολικότερη οικονομία της υπαίθρου.

Τα κόμματα αυτά όταν είναι στην κυβέρνηση συμφωνούν, ψηφίζουν και εφαρμόζουν με ιδιαίτερο ζήλο όλους τους κανονισμούς της ΚΑΠ. Εξωραΐζουν την ΚΑΠ με κύριο μέσο τα κοινοτικά κονδύλια και προσπαθούν με τα διάφορα κοινοτικά προγράμματα να εκμαυλίσουν τους αγρότες να τους αποπροσανατολίσουν και να εκτονώσουν την αγανάκτησή τους.

Την ίδια ακριβώς πολιτική εφαρμόζουν και στα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται άμεσα από την ΚΑΠ όπως στις αγροτικές συντάξεις οι οποίες είναι επιδόματα ελεημοσύνης, στις αποζημιώσεις από τις φυσικές καταστροφές που είναι πολύ μικρότερες από τις πραγματικές, στην χρεοκοπία του ΕΛΓΑ κ.α.

Όταν είναι στην αντιπολίτευση η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την κυβέρνηση για διαχειριστική - διαπραγματευτική ανικανότητα στην οποία αποδίδουν τα αρνητικά αποτελέσματα της ΚΑΠ και του ΠΟΕ.

Και τα δυο κόμματα σαν εναλλακτική λύση αυτή την περίοδο προβάλλουν τη στροφή της αγροτικής οικονομίας στην παραγωγή ποιοτικών -βιολογικών προϊόντων την οποία η ΝΔ την ονομάζει «άλλη γεωργία» και το ΠΑΣΟΚ «Πράσινη γεωργία». Όμως η εναλλακτική πρόταση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ είναι υποκριτική, αποπροσανατολιστική και ασύμφορη για τους μικρομεσαίους αγρότες και το λαό μας. Είναι ασύμφορη επειδή καμιά κυβέρνηση, κανένα κόμμα δεν μπορεί να αδιαφορεί για την ποσότητα της αγροτικής παραγωγής όταν έχει τεράστια ελλείμματα στο αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο και αντίστοιχη διατροφική εξάρτηση. Είναι υποκριτική επειδή η στροφή στην ποιοτική γεωργία διαψεύδεται από τα αλλεπάλληλα διατροφικά σκάνδαλα, ενώ η βιολογική γεωργία, παρά τις διακηρύξεις των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ αναπτύσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς και σε καμιά χώρα του κόσμου δεν έχει αποτελέσει εναλλακτική λύση. Αντίθετα η κατανάλωση των μεταλλαγμένων που νομιμοποιήθηκαν και με την ψήφο της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς που θα ενταθούν όταν καλλιεργηθούν και στη χώρα μας. Είναι και αποπροσανατολιστική επειδή η ποιότητα της αγροτικής παραγωγής δεν είναι ασύμβατη με την ποσότητα, αλλά έχει στόχο να φορτώσει τις ευθύνες για τις συνέπειες της αντιαγροτικής πολιτικής της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων στους ίδιους τους αγρότες οι οποίοι δεν παράγουν τάχα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα γιαυτό δεν έχουν ικανοποιητικό εισόδημα.

Σκοπός της ποιοτικής γεωργίας που προτείνουν σήμερα η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ σαν εναλλακτική λύση, των βιοκαυσίμων που πρότειναν χθές, του αγροτουρισμού και των βατόμουρων προχθές κ.οκ. είναι ο εξωραϊσμός της ΚΑΠ και η δημιουργία αυταπατών στους μικρομεσαίους αγρότες για να δέχονται χωρίς ιδιαίτερες αντιστάσεις την επιδείνωση του βιοτικού τους επιπέδου και το ξεκλήρισμά τους.

Ο ΣΥΝ συμφωνεί με την ΚΑΠ και τις αρνητικές συνέπειες που προκαλεί στην αγροτική οικονομία και τους μικρομεσαίους αγρότες, τις φορτώνει στην διαπραγματευτική - διαχειριστική ανικανότητα των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ η οποία οφείλεται κατά τη γνώμη του στο γεγονός ότι δεν έχουν τάχα εθνική αγροτική πολιτική με βάση την οποία διαπραγματεύονται στην ΕΕ. Καλλιεργεί αυταπάτες στους μικρομεσαίους αγρότες παραβλέποντας συνειδητά το χαρακτήρα της ΕΕ και υποστηρίζοντας ότι η ΚΑΠ μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα αν αλλάξει ο διαχειριστής. Εξωραΐζει την ΚΑΠ προβάλλοντας τα κοινοτικά κονδύλια τα οποία συνειδητά τα αποσυνδέει από τους αντιαγροτικούς-αντιλαϊκούς σκοπούς που υλοποιούν. Για τη συμφωνία του ΠΟΕ ασκεί κάποια κριτική επειδή τη θεωρεί δημιούργημα των νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων και καλλιεργεί αυταπάτες ότι στα πλαίσια του ιμπεριαλισμού μπορούν να διαμορφωθούν φιλολαϊκές συμφωνίες αν κυριαρχήσουν κεντροαριστερές κυβερνήσεις. Σαν εναλλακτική πρόταση στα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί στην αγροτική οικονομία ο ΣΥΝ προτείνει τη στροφή στην ποιοτική γεωργία αλλά με κεντροαριστερή διαχείριση.

Ο ΛΑΟΣ δε διαφωνεί με την ΚΑΠ και τον ΠΟΕ, προβάλλει με ιδιαίτερη ένταση τις αρνητικές συνέπειες για να εντείνεται και να συντηρείται η απογοήτευση στους μικρομεσαίους αγρότες. Δεν προβάλει καμιά εναλλακτική λύση αλλά με διάφορες λαϊκίστικες επιμέρους προτάσεις προσπαθεί να κερδίσει τη συμπάθεια των μικρομεσαίων αγροτών και να ψαρέψει στα θολά νερά.

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

 

            Το ΚΚΕ σε αντίθεση με όλα τα Κόμματα του Ευρωμονόδρομου πιστεύει ότι η συρρίκνωση της αγροτικής οικονομίας, η διατροφική εξάρτηση του λαού μας, η οικονομική και κοινωνική ερήμωση της υπαίθρου δεν αποτελούν μονόδρομο για τη χώρα μας. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση, για να αναπτυχθεί η αγροτική οικονομία σε όφελος του λαού και των μικρομεσαίων αγροτών. Βασικές προϋποθέσεις για αυτή την ανάπτυξη αποτελούν, η σύγκρουση και ανατροπή της ΚΑΠ, η ρήξη και αποδέσμευση από την ΕΕ, η αλλαγή της πολιτικής εξουσίας στη χώρα μας.

Η πρόταση του ΚΚΕ για την αγροτική οικονομία αποτελεί οργανικό κομμάτι της γενικότερης πρότασης για λαϊκή οικονομία - λαϊκή εξουσία.

Βασικά κριτήρια ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας για το ΚΚΕ αποτελούν η αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, η κάλυψη των σύγχρονων διατροφικών αναγκών του λαού μας με ασφαλή τρόφιμα, η στήριξη της μεταποιητικής βιομηχανίας, ο σεβασμός της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Με βάση αυτά τα κριτήρια η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας αποκτά πρώτη προτεραιότητα με στόχο την αυτάρκεια στα ζωοκομικά προϊόντα, σε χρονοδιάγραμμα που θα εξαρτάται από τις αντικειμενικές συνθήκες του κάθε επιμέρους κλάδου. Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας μπορεί να στηριχθεί στις εγχώριες ζωοτροφές αν γίνει ριζική αναδιάρθρωση της φυτικής παραγωγής με αύξηση των κτηνοτροφικών καλλιεργειών.

Παράλληλα με την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας μπορούν να αναπτυχθούν   κλάδοι και καλλιέργειες στις οποίες η χώρα μας έχει συγκριτικά εδαφοκλιματολογικά πλεονεκτήματα όπως η παραγωγή γενετικού και πολλαπλασιαστικού φυτικού υλικού τα οπωροκηπευτικά, ορισμένα βιομηχανικά φυτά κ.α.

Βασικοί φορείς ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας θα είναι οι κοινωνικοποιημένες καθετοποιημένες μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις και οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί των μικρομεσαίων αγροτών. Οι φορείς αυτοί μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα της αγροτικής οικονομίας και να μειώσουν δραστικά το κόστος παραγωγής επειδή μπορούν να εξουδετερώσουν τα μειονεκτήματα του μικρού και πολυτεμαχισμένου κλήρου που υπάρχουν σε σημαντικό βαθμό στη χώρα μας. Σε συνδυασμό με την αύξηση των γεωργικών επενδύσεων που έχουν καθηλωθεί από τότε που η χώρα μας μπήκε στην ΕΟΚ μπορούν να αυξήσουν την αγροτική παραγωγή, να περιορίσουν την επιρροή της από διάφορα καιρικά φαινόμενα και να λύσουν το πρόβλημα της διατροφικής εξάρτησης του λαού μας.

Καθοριστικό ρόλο στην ολόπλευρη και ισόρροπη παραγωγή των αγροτικών προϊόντων θα παίζει ο κρατικός λαϊκός τομέας ο οποίος θα σχεδιάζει ολόκληρη την αγροτική πολιτική που θα υλοποιείται από τις κοινωνικοποιημένες αγροτικές επιχειρήσεις, τους παραγωγικούς συνεταιρισμούς, τις κοινωνικοποιημένες μεταποιητικές βιομηχανίες, του δημόσιους αγροτικούς οργανισμούς, ιδρύματα έρευνας και υπηρεσίες και τις κρατικές επιχειρήσεις παραγωγής αγροτικών εφοδίων και μηχανημάτων.

Η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων θα γίνεται από τις κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις ενώ ο ρόλος των παραγωγικών συνεταιρισμών θα αφορά πρώτα και κύρια στην παραγωγή των αγροτικών προϊόντων, στη διαλογή και τυποποίηση ορισμένων αγροτικών προϊόντων και στη μεταποίηση προϊόντων τοπικού χαρακτήρα, μικρής οικονομικής σημασίας.

Η πρόταση του ΚΚΕ συγκρούεται με τα συμφέροντα των εμποροβιομηχάνων και των πολυεθνικών, με την ΕΕ και τις πολιτικές δυνάμεις του Ευρωμονόδρομου.

Η ρεαλιστικότητά της, στηρίζεται στο κοινό συμφέρον της εργατικής τάξης και της μικρομεσαίας αγροτιάς απέναντι στα μονοπώλια και τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις. Σε αυτή τη βάση μπορεί να οικοδομηθεί η συμμαχία της εργατικής τάξης με τη μικρομεσαία αγροτιά, τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης, για τη δημιουργία του Αντιιμπεριαλιστικού Αντιμονοπωλιακού Δημοκρατικού Μετώπου πάλης για τη λαϊκή εξουσία.

Το ΚΚΕ τη δράση του για τη δημιουργία αυτών των προϋποθέσεων τη συνδέει άμεσα με την πάλη του για την απόκρουση των αρνητικών συνεπειών του ΠΟΕ, της ΚΑΠ και των αναθεωρήσεών της, για τη βελτίωση της ζωής των μικρομεσαίων αγροτών.

Στα πλαίσια αυτής της πάλης διαφωνεί με τα αιτήματα και τους «αγώνες» των μεγαλοαγροτών και στηρίζει ολόπλευρά τις κινητοποιήσεις των μικρομεσαίων αγροτών και τα αιτήματα του προοδευτικού αγροτικού κινήματος που εκφράζονται από την ΠΑΣΥ βασικότερα από τα οποία είναι:

• Η θεσμοθέτηση ικανοποιητικών κατώτερων εγγυημένων τιμών και επιδοτήσεων που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα στους μικρομεσαίους αγρότες.

• Η σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή τους και κατάργηση όλων των «νόμιμων» και «παράνομων» παρακρατήσεων.

 • Η κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής παραγωγής.
 • Η εξυγίανση, εκδημοκρατισμός και στήριξη των συνεταιρισμών για να χτυπηθεί η ασυδοσία των εμποροβιομηχάνων.
 • Η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με εκτέλεση βασικών αγροτικών έργων υποδομής, με κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και μηχανήματα, των φόρων στο αγροτικό πετρέλαιο, με μείωση των επιτοκίων της ΑΤΕ, με επιδότηση βασικών αγροτικών εφοδίων όπως ζωοτροφές κ.ά.
 • Η ουσιαστική ρύθμιση των αγροτοκτηνοτροφικών χρεών, το άμεσο σταμάτημα των πλειστηριασμών των περιουσιακών στοιχείων των αγροτών και του ξεπουλήματος των συνεταιριστικών εταιρειών της ΑΤΕ στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
 • Η άμεση νομιμοποίηση όλων των σταυλικών εγκαταστάσεων χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων.
 • Η προστασία της εγχώριας παραγωγής από τις αθρόες εισαγωγές και τις παράνομες ελληνοποιήσεις.
 • Η δωρεάν επιστημονική και τεχνική στήριξη από το κράτος σε όλους τους μικρομεσαίους αγρότες, κτηνοτρόφους και ψαράδες.
 • Η κατάργηση όλων των κανονισμών και οδηγιών που ξεκληρίζουν τους μικρομεσαίους ψαράδες και η εξασφάλιση αφορολόγητου πετρελαίου.
 • Η δημιουργία ασφαλών καταφυγίων και σύγχρονων ιχθυοσκάλων, η χωροθέτηση των θαλασσοκαλλιεργειών με περιβαλλοντικά και αλιευτικά κριτήρια και η πολύπλευρη ενίσχυση των αλιευτικών συνεταιρισμών.
 • Η προστασία και ορθολογική διαχείριση από το κράτος του δασικού πλούτου της χώρας. Η άμεση σύνταξη του δασολογίου και η αναδάσωση όλων των καμένων δασικών εκτάσεων.
 • Η πλήρης ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου από όλους τους φυσικούς κινδύνους, από αποκλειστικά δημόσιο ΕΛΓΑ που θα επιχορηγείται από το κράτος και η άμεση αντιμετώπιση των χρεών του.
 • Ο άμεσος διπλασιασμός της αγροτικής σύνταξης, η μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 55 για τις αγρότισσες και η κατάργηση των εισφορών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και της συμμετοχής στα φάρμακα.
 • Η μετάταξη από τον ΟΓΑ στο ΙΚΑ όλων των εργατών γης και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.
 • Η διαμόρφωση προνομιακών στεγαστικών προγραμμάτων για τους νέους αγρότες.
 • Η αναβάθμιση των κοινωνικών συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο με δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία και με δημιουργία αθλητικών και πολιτιστικών κέντρων για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων της υπαίθρου.
 • Το άμεσο σταμάτημα των αγροτοδικείων και της ποινικοποίησης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

 

Το ΚΚΕ πιστεύει ότι οι αγώνες της μικρομεσαίας αγροτιάς θα είναι πιο αποτελεσματικοί αν είναι συντονισμένοι με τους αγώνες της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων και αν αναδείχνουν τις αιτίες και τους υπεύθυνους. Αν εντάσσονται στην πάλη για ριζική αλλαγή του συσχετισμού των πολιτικών δυνάμεων της χώρας με στόχο τη λαϊκή εξουσία - λαϊκή οικονομία.

 
 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr