Βουλή

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Εθνικών Εκλογών:

 

2015

2012 Ιούνης

2012 Μάης

2009

2007

2004

2000

1996

Κόμμα

%

Έδρες

%

Έδρες

%

Έδρες

%

Έδρες

%

Έδρες

%

Έδρες

%

Έδρες

%

Έδρες

K.K.E.

5,47

15

4,5

12

8,48

26

7,54

21

8,15

22

5,90

12

5,52

11

5,61

11

ΣΥΡΙΖΑ

36,34

149

26,89

71

16,78

52

4,60

13

5,04

14

3,26

6

3,20

6

5,12

10

N.Δ.

27,81

76

29,66

129

18,85

108

33,48

91

41,83

152

45,36

166

43,79

158

41,49

162

ΛΣ-ΧΑ

6,28

17

6,92

18

6,97

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΠΟΤΑΜΙ

6,05

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΑΝΕΞΑΡΤ.

4,75

13

7,51

20

10,61

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΠA.ΣO.K

4,68

13

12,28

33

13,18

41

43,92

160

38,10

102

40,55

116

42,74

125

38,12

108

ΚΙΔΗΣΟ

2,46

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΛΑ.Ο.Σ.

1,03

0

1,58

0

2,90

0

5,63

15

3,80

10

2,19

0

-

-

-

-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2015

Τμήματα 19.509
Εγγεγραμμένοι 9.911.495 Ψήφισαν 6.330.786
    Έγκυρα 6.181.274 Άκυρα/Λευκά 152.512

 

Κόμμα % Ψήφοι Έδρες
K.K.E. 5.47
338.138 15
ΣΥΡΙΖΑ 36,34 2.246.064
149
Ν.Δ.
27,81
1.718.815 76
ΛΣ-ΧΑ 6,28
388.447
17
ΠΟΤΑΜΙ
6,05
373.868 17
ΑΝΕΛ
4,75
293.371
13
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
4,68
289.482
13
ΚΙΔΗΣΟ 2,46
152.230
0
 ΛΑ.Ο.Σ. 1,03
 63,692 0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2012 Ιούνης

Τμήματα 20.604 Εγγεγραμμένοι 9.951.970 Ψήφισαν 6.216.856
    Έγκυρα 6.155.527 Άκυρα/Λευκά 61.329

 

Κόμμα % Ψήφοι Έδρες
K.K.E. 4,5 277.179 12
N.Δ. 29,66 1.825.609 129
ΣΥΡΙΖΑ 26,89 1.655.053 71
ΠA.ΣO.K 12,28 755.832 33
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 7,51 462.456 20
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6,92 425.980 18
ΔΗΜΑΡ 6,26 385.079 17
ΛΑ.Ο.Σ. 1,58 97.099 0

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2012 Μάης

Τμήματα 20.937 Εγγεγραμμένοι 9.949.401 Ψήφισαν 6.476.751
    Έγκυρα 6.324.104 Άκυρα/Λευκά 186.137

 

Κόμμα % Ψήφοι Έδρες
K.K.E. 8,48 536.072 26
N.Δ. 18,85 1.192.054 108
ΣΥΡΙΖΑ 16,78 1.061.265 52
ΠA.ΣO.K 13,18 833.529 41
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 10,61 670.805 33
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6,97 440.966 21
ΔΗΜΑΡ 6,11 386.155 19
ΛΑ.Ο.Σ. 2,90 183.358 0

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2009

Τμήματα 20.937 Εγγεγραμμένοι 9.933.385 Ψήφισαν 7.044.479
    Έγκυρα 6.858.342 Άκυρα/Λευκά 186.137

 

Κόμμα % Ψήφοι Έδρες
K.K.E. 7,54 517.154 21
ΠA.ΣO.K 43,92 3.012.373 160
N.Δ. 33,48 2.295.967 91
ΛΑ.Ο.Σ. 5,63 386.152 15
ΣΥΡΙΖΑ 4,60 315.627 13

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2007

Τμήματα 20.623 Εγγεγραμμένοι 9.921.150 Ψήφισαν 7.356.298
    Έγκυρα 7.160.267 Άκυρα/Λευκά 196.031

 

Κόμμα % Ψήφοι Έδρες
K.K.E. 8,15 583.818 22
N.Δ. 41,83 2.995.494 152
ΠA.ΣO.K 38,10 2.727.837 102
ΣΥΡΙΖΑ 5,04 361.213 14
ΛΑ.Ο.Σ. 3,80 271.763 10

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2004

Τμήματα 20.348 Εγγεγραμμένοι 9.897.626 Ψήφισαν 7.571.601
    Έγκυρα 7.404.934 Άκυρα/Λευκά 166.667

 

Κόμμα % Ψήφοι Έδρες
K.K.E. 5,90 436.573 12
N.Δ. 45,36 3.359.058 166
ΠA.ΣO.K 40,55 3.002.531 116
ΣYN 3,26 241.539 6
ΛΑ.Ο.Σ. 2,19 162.103 0
ΔH.K.KI. 1,79 132.750 0

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2000

Τμήματα 18.959 Εγγεγραμμένοι 9.372.541 Ψήφισαν 7.026.527
    Έγκυρα 6.868.011 Άκυρα/Λευκά 158.516

 

Κόμμα % Ψήφοι Έδρες
K.K.E. 5,52 379.454 11
ΠA.ΣO.K 43,79 3.007.596 158
N.Δ. 42,74 2.935.196 125
ΣYN 3,2 219.880 6
ΔH.K.KI. 2,69 184.598 0

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 1996

Τμήματα 17.710 Εγγεγραμμένοι 9.140.742 Ψήφισαν 6.978.656
    Έγκυρα 6.780.049 Άκυρα/Λευκά 198.607

 

Κόμμα % Ψήφοι Έδρες
K.K.E. 5,61 380.167 11
ΠA.ΣO.K 41,49 2.813.245 162
N.Δ. 38,12 2.584.765 108
ΣYN 5,12 347.051 10
ΔH.K.KI. 4,43 300.671 9
ΠΟΛ.ΑΝ. 2,94 199.463 0

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 1993

Εγγεγραμμένοι 8.861.883 Ψήφισαν 7.019.925
Έγκυρα 6.900.311 Άκυρα/Λευκά 119.614

 

Κόμμα % Ψήφοι Έδρες
K.K.E. 4,54 313.001 9
ΠA.ΣO.K 46,88 3.235.017 171
N.Δ. 39,30 2.711.737 110
ΠΟΛ.ΑΝ. 4,88 336.460 10
ΣYN 2,94 202.887 0
 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr