Ευρωβουλή

Αποτελέσματα Ευρωεκλογών
14/07/08

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Ευρωεκλογών:

    2009 2004 1999 1994
Κόμμα % Ψήφοι Έδρες % Ψήφοι Έδρες % Ψήφοι Έδρες % Ψήφοι Έδρες
K.K.E.  8,35  428.283  2 9,48 580.396 3 8,67 557.365 3 6,29 410.741 2
N.Δ.  32,29  1.655.636  8 43,01 2.633.574 11 36,00 2.314.371 9 32,7 2.133.372 9
ΠA.ΣO.K  36,65  1.878.859  8 34,03 2.083.327 8 32,91 2.115.844 9 37,6 2.458.619 10
ΣYN  4,7  240.898  1 4,16 254.447 1 5,16 331.928 2 6,25 408.066 2
ΛΑ.Ο.Σ.  7,15  366.615  2 4,12 252.429 1  -  -  -  -  -  -
Οικ. Πρ.
 3,49  178.964  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ΔH.K.KI.  -  -  -  -  -  - 6,85 440.191 2  -  -  -
ΠΟΛ.ΑΝ.  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8,65 564.778 2

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 2009

 

Τμήματα 20.532 Εγγεγραμμένοι 9.996.353 Ψήφισαν 5.261.355
  Έγκυρα 5.127.537 Άκυρα/Λευκά 133.818

 

Κόμμα % Ψήφοι Έδρες
K.K.E. 8,35 428.283 2
N.Δ. 32,29 1.655.636 8
ΠA.ΣO.K 36,65 1.878.859 8
ΣYN 4,7 240.898 1
ΛΑ.Ο.Σ. 7,15 366.615 2
Οικ.Πράσινοι 3,49 178.964 1

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 2004

 

Τμήματα 19.646 Εγγεγραμμένοι 9.938.863 Ψήφισαν 6.283.637
  Έγκυρα 6.122.632 Άκυρα/Λευκά 161.005

 

Κόμμα % Ψήφοι Έδρες
K.K.E. 9,48 580.396 3
N.Δ. 43,01 2.633.574 11
ΠA.ΣO.K 34,03 2.083.327 8
ΣYN 4,16 254.447 1
ΛΑ.Ο.Σ. 4,12 252.429 1

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 1999

 

Τμήματα 18.625 Εγγεγραμμένοι 9.555.326 Ψήφισαν 6.712.684
  Έγκυρα 6.428.696 Άκυρα/Λευκά 283.988

 

Κόμμα % Ψήφοι Έδρες
K.K.E. 8,67 557.365 3
N.Δ. 36,00 2.314.371 9
ΠA.ΣO.K 32,91 2.115.844 9
ΔH.K.KI. 6,85 440.191 2
ΣYN 5,16 331.928 2

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 1994

 

Εγγεγραμμένοι 9.485.495 Ψήφισαν 6.803.884
Έγκυρα 6.532.591 Άκυρα/Λευκά 271.293

 

Κόμμα % Ψήφοι Έδρες
K.K.E. 6,29 410.741 2
ΠA.ΣO.K 37,6 2.458.619 10
N.Δ. 32,7 2.133.372 9
ΠΟΛ.ΑΝ. 8,65 564.778 2
ΣYN 6,25 408.066 2
 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr