ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ : ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΦΕΤ)
31/10/17

Προς τον Υπουργό Υγείας

Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) είναι φορέας (ΔΕΚΟ) που εισάγει και διακινεί φάρμακα - πάντα κατ' εντολή του ΕΟΦ - τα οποία είναι απαραίτητα για τη δημόσια υγεία, αλλά η διακίνησή τους είτε δεν έχει εμπορικό ενδιαφέρον για τις φαρμακευτικές εταιρείες, είτε αφορά ακριβά φάρμακα «ορφανά» (3 στον αριθμό) για σπάνιες παθήσεις, τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Παρασκευάζει διάλυμα μεθαδόνης και έχει δυνατότητα πραγματοποίησης βιοϊσοδυναμιών καθώς και στατιστικές μελέτες και ηλεκτρονικές εκδόσεις που αφορούν τα φάρμακα. Υλοποιεί, επίσης, πρόγραμμα απόσυρσης ληγμένων και άχρηστων οικιακών φαρμάκων, ενώ στη Μαγούλα λειτουργεί μονάδα συλλογής φαρμάκων για ανακύκλωση και εργοστάσιο αποστείρωσης - με ακτινοβολία γ - φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Δεν αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες που έχει, οι οποίες φτάνουν, αν ζητηθεί, στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αρκετών σκευασμάτων, ενώ τα ερευνητικά εργαστήρια δε λειτουργούν.

Οι εργαζόμενοι με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου έχουν απολέσει περίπου 25% του εισοδήματός τους, εκτός από τα δώρα που καταργήθηκαν.

Οι εργαζόμενες στο ΙΦΕΤ δεν δικαιούνται καμιά άλλη διευκόλυνση για τη μητρότητα (ρυθμίσεις που ισχύουν για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα), πέραν των 17 εβδομάδων κυήσεως και λοχείας.

Οι 5 εργαζόμενοι στη μονάδα αποστείρωσης της Μαγούλας, καθώς και οι εργαζόμενοι στην παραγωγή και τα εργαστήρια, δεν λαμβάνουν το ανθυγιεινό επίδομα, λόγω ένταξης στο ενιαίο μισθολόγιο, ενώ εκτίθενται σε ακτινοβολία (φορούν δοσίμετρα).

Τέλος, υπάρχει υποστελέχωση, αφού αυτή τη στιγμή το ΙΦΕΤ απασχολεί 42 εργαζόμενους από 80 που είχε, με 113 οργανικές θέσεις. Από το 2007 δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη και παρά τη διαβεβαίωση ότι έχουν εγκριθεί 10 θέσεις εργασίας, δεν δόθηκε καμιά μέχρι σήμερα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός αν στις προθέσεις της Κυβέρνησης είναι:

  1. Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΙΦΕΤ με κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων

  2. Η χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος στους εργαζόμενους της Μαγούλας - των εργαστηρίων και της παραγωγής, καθώς και η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη μητρότητα, όπως ισχύουν για όλες τις εργαζόμενες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 

Ο βουλευτής

Γιώργος Λαμπρούλης

 
 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr