ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ : Προστασία του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού - Λουδία – Αλιάκμονα
29/08/17

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου των «υγροτόπων Αξιού, Γαλλικού, Λουδία, Αλιάκμονα, Αλυκών Κίτρους και Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, η χερσαία και θαλάσσια περιοχή των εκβολών των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία Αλιάκμονα, των αλυκών Κίτρους, της Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους», που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία, (χερσαία και υδάτινη περιοχή συνολικής εκτάσεως 338.000 στρεμμάτων), έγινε με το χαρακτηρισμό τους ως «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ» (ΚΥΑ 12966/23.3.2009 ΦΕΚ 220/Α.Α.Π./14.5.2009).

Να σημειωθεί πως το ΚΚΕ με σχετικές κοινοβουλευτικές του παρεμβάσεις (127/21.10.2009, 1464/9.11.2011, 3256/28.3.2014, 5217/5.12.2014, 6047/01.06.2017 και 7269/14-7-2017) έχει διαχρονικά αναδείξει την ανάγκη λήψης μέτρων που θα διασφαλίζουν τη διατήρηση του Εθνικού Πάρκου, την βιοποικιλότητα του και να προστατεύουν το μοναδικό τοπίο με τις ρυζοκαλλιέργειες που βρίσκονται ανάμεσα στα δέλτα των ποταμών Γαλλικού-Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα.

Με δεδομένο, ότι:

  • Η προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. 12966/23.3.2009 ΦΕΚ 220/Α.Α.Π./14.5.2009, ακυρώθηκε με την 1705/2016 Απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  • Η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος η οποία κρίνεται απαραίτητη για την νομική προστασία του Εθνικού Πάρκου έχει καθυστερήσει πλέον σημαντικά με κίνδυνο δημιουργίας μη αναστρέψιμων καταστάσεων εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα (παράνομα κτίσματα)
  • Η Κ.Υ.Α. 32639/14.7.2016 ΦΕΚ 161/ Α.Α.Π./2.8.2016, με την οποία αναστέλλονταν για ένα έτος η χορήγηση οικοδομικών αδειών και η εκμετάλλευση οικοδομικών εργασιών στο σύνολο του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, λήγει στις 31.7.2017

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε ποιες άμεσες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η κυβέρνηση για:

1) Να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και συνολική προστασία του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα από τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων με καταστροφικά για το περιβάλλον και τα λαϊκά στρώματα αποτελέσματα;

2) Να εξασφαλισθεί η νομική προστασία και κατοχύρωση του Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα;

 

Ο βουλευτής

Σάκης Βαρδαλής

 
 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr