ΕΡΩΤΗΣΗ : Διαμαρτυρία των φωτογράφων της Κέρκυρας για μακροχρόνια ταλαιπωρία και κίνδυνο κατάσχεσης περιουσιακών τους στοιχείων από ολιγωρία σε συγκεκριμένο έλεγχο του ΣΔΟΕ
07/06/11

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Στα πλαίσια της «ελεύθερης» αγοράς μια μεγάλη ομάδα φωτογράφων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο νησί της Κέρκυρας πέσανε θύματα ενός αντιπροσώπου της <<Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ -ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ- ΣΥΝΘΕΣΙΣ>> που έχει το διακριτικό τίτλο <<ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.>> και έχει την έδρα της στο Αίγιο. Η εν λόγω εταιρία συνεργαζόταν επί πολλά έτη με τους φωτογράφους και τους προμήθευε εξοπλισμό φωτογραφικών ειδών και λοιπών αναλώσιμων υλικών φωτογραφίας. Η πληρωμή προς την εταιρία γινόταν με κατά πάγια εμπορικά πρακτική, ευρέως διαδεδομένη στις συναλλακτικές συνήθειες της ελληνικής αγοράς, πρώτα προβαίνανε σε παραγγελία και κατόπιν παραλαβή εξοπλισμού για τις επιχειρήσεις τους από την ως  άνω  εταιρία και αφού πρώτα παραδίδανε στον εμπορικό της αντιπρόσωπο ως «εγγύηση» ασυμπλήρωτα και ατελή αξιόγραφα προκειμένου να τους αποσταλεί ο εξοπλισμός και τότε πλέον οριστικοποιούνταν το ποσό της αγοράς τους συμπληρώνοντας τα ασυμπλήρωτα αξιόγραφα. Από το μήνα Ιανουάριο του 2009 η εταιρία τους ειδοποίησε εγγράφως ότι αδυνατεί να εκτελέσει κάθε παραγγελία τους .

Μάθανε όμως ότι είχε ξεκινήσει δικαστική διαδικασία από πολλές ελληνικές τραπεζικές εταιρίες σε βάρος τους για πολύ μεγάλες οφειλές τους που ξαφνικά τους βάρυναν τον καθένα ατομικά. Έκπληκτοι, διαπιστώσανε από τα αποδοθέντα σε αυτούς δικόγραφα των τραπεζικών εταιριών ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας <<ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.>> Αγγελόπουλος Άγγελος-ο οποίος δολοφονήθηκε πρόσφατα--  κάτοικος Αιγίου, είχε προβεί σε κατ' εξακολούθηση πλαστογραφία και νόθευση των λευκών και ασυμπλήρωτων αξιόγραφων που του είχαν παραδώσει, αλλά και στον εμπορικό αντιπρόσωπο της εταιρίας του. Τα αξιόγραφα τα οπισθογράφανε για λογαριασμό των τραπεζών σε αλληλόχρεους λογαριασμούς της εταιρίας του «λόγω ενεχύρου» συμπληρώνοντας και προεισπράττοντας όποιο χρηματικό ποσό ήθελε εκείνος. Οι τράπεζες ποτέ δεν τους ενημέρωσαν, ως όφειλαν να το κάνουν, ότι πήραν τα εν λόγω αξιόγραφα με σκοπό να έχουνε έτσι τη δυνατότητα να εμποδίσουνε την αντισυμβατική και παράνομη συμπλήρωσή τους. Οι φωτογράφοι κινήθηκαν δικαστικά προς τον κ. Αγγελόπουλο και κοινοποιήσανε την εξωστική διαμαρτυρία τους προς το ΣΔΟΕ ζητώντας την άμεση εξακρίβωση του αν όντως τα προσκομισθέντα παραστατικά τιμολόγια πώλησης αγαθών είναι νοθευμένα, παραποιημένα και καθώς σε ποιο βαθμό ο Αγγελόπουλος Άγγελος ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της άνω εταιρίας είχε προβεί σε παράνομες ενέργειες. Έχουν περάσει πάνω από 2 χρόνια από τότε, η απειλή για κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων από τις τράπεζες επικρέμαται μόνιμα πάνω από το κεφάλι τους και μόνο σαν εμπαιγμός μπορεί να ακουστεί η πρόσφατη απάντηση από το ΣΔΟΕ με αριθμό πρωτ.12348/29-4-2011 πως η έρευνα τους «...βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα...»

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να προβεί για να τελειώσει επιτέλους ο έλεγχος από τον ΣΔΟΕ αλλά και να δοθεί επιτέλους λύση στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.

Οι βουλευτές

Μπάμπης Χαραλάμπους

Νίκος Μωραΐτης

 
 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr