ΕΡΩΤΗΣΗ : Απαράδεκτη τακτική των δήμων που χαρακτηρίζουν “πλεονάζον” προσωπικό εργαζόμενους που είχαν οι ίδιοι προσλάβει γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
23/06/09

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

 

Σε συνέχεια παλαιότερης Ερώτησής μας και ύστερα από σχετική πρότασή μας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κατά τη συζήτηση του οικείου νομοσχεδίου, περιλήφθηκε στο νόμο 3731/08, αρθ. 18, παρ.5α διάταξη με την οποία, προσωπικό, που είχε προσληφθεί σε αστικές εταιρείες των ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και πληρούσε τις οριζόμενες προϋποθέσεις, υπάχθηκε στις διατάξεις των παραγράφων 3, 7 και 8 του άρθρου 269 του Ν. 3463/06 και στην παρ. 2 του αρθ.25 του Ν.3613/07.

Κατά την εφαρμογή, όμως, της τελευταίας πιο πάνω διάταξης σημαντικός αριθμός εργαζομένων χαρακτηρίζεται αυθαίρετα και καταχρηστικά ως πλεονάζον προσωπικό με αποφάσεις των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβούλων, δηλαδή, των ίδιων οργάνων που παλαιότερα είχαν αποφασίσει ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Η πρακτική αυτή πολλών δημοτικών αρχών (τελευταίο παράδειγμα ο Δήμος Αμαρουσίου που αφού προσέλαβε εκατοντάδες συμβασιούχους με απαράδεκτες «ελαστικές» σχέσεις εργασίας, αποφάνθηκε στη συνέχεια ότι «πλεονάζουν» 105  εργαζόμενοι αορίστου χρόνου), δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα σε βάρος των πιο πάνω εργαζόμενων. Τους υποχρεώνει να περιφέρονται υποβάλλοντες αιτήσεις σε διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς χωρίς θετικό αποτέλεσμα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Έτσι, όμως, καθίστανται στην πράξη ανενεργές οι διατάξεις για τη μονιμοποίηση των εργαζόμενων αφού με τον τρόπο αυτό ένας μεγάλος αριθμός τους οδηγείται πρακτικά σε απόλυση.

 

Κατόπιν αυτών, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση τακτοποίηση σε οργανικές θέσεις του δήμου των μονίμων, αορίστου χρόνου εργαζομέ­νων που, ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δήμων τους χαρακτηρίζονται παράνομα και καταχρηστικά «πλεονάζον» προσωπικό και εξοστρακίζονται από το φυσικό εργασιακό τους χώρο, χωρίς να εξασφαλίζεται περαιτέρω η εργασία τους.

 

Οι βουλευτές

 

Σπύρος Χαλβατζής

Κώστας Καζάκος

Λιάνα Κανέλλη

Λίλα Καφαντάρη

Εύα Μελά

 
 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr