ΕΡΩΤΗΣΗ : Διατήρηση των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης
21/12/12

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Ο Οργανισμός λαϊκών αγορών Αθήνας - Πειραιά αλλά και ο Οργανισμός Θεσσαλονίκης είναι το συντονιστικό όργανο χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και μικροπαραγωγών στις λαϊκές αγορές των περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, που εξασφαλίζουν με πάμπολλες επιλογές φρέσκα και σε χαμηλότερες τιμές προϊόντα που διατίθενται στις λαϊκές αγορές. Γι' αυτό και τα μέλη αυτών των συγκεκριμένων οργανισμών θέλουν την περαιτέρω ανάπτυξη τους.

Η πρόταση που προέρχεται από την ΚΕΔΕ για κατάργηση των δύο παραπάνω οργανισμών και η μεταφορά του αντικειμένου τους στην τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν διαθέτει την αναγκαία υποδομή λειτουργίας, διαλύει τον ενιαίο χαρακτήρα λειτουργίας και τη μορφή τους ως συντονιστικού οργάνου. Βρίσκει τους άμεσα ενδιαφερόμενους επαγγελματίες-πωλητές τελείως αντίθετους. Εκφράζονται φόβοι για πρόσθετες αυξημένες εισφορές που θα τους οδηγήσει σε χειρότερη κατάσταση από τη σημερινή, που είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της πολιτικής των μνημονίων της τρόικας και των κυβερνήσεων σημερινών και προηγούμενων. Τη θέση αντίθεσης κατάργησης των οργανισμών την έχουν εκφράσει με αποφάσεις τους τα Διοικητικά Συμβούλια των ομοσπονδιών τους. Η άποψη για λιγότερο κράτος και μείωση δαπανών είναι άλλοθι, δεν ευσταθεί, γιατί οι συγκεκριμένοι οργανισμοί καλύπτουν τις λειτουργικές δαπάνες και τους μισθούς του προσωπικού από τις εισφορές των επαγγελματιών-πωλητών, δηλαδή αν και οι οργανισμοί είναι ΝΠΔΔ δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό (αυτοχρηματοδο-τούμενοι οργανισμοί).

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο υπουργός τι μέτρα θα πάρει προκειμένου να διατηρηθούν οι οργανισμοί λαϊκών αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, που είναι ουσιαστικά αυτοχρημα-τοδοτούμενοι οργανισμοί και να αναπτυχθούν περαιτέρω (προβολή, εκσυγχρονισμός, βελτίωση της λειτουργίας τους κ.ά) για την ικανοποίηση τόσο των αναγκών των επαγγελματιών λαϊκών αγορών, όσο και των καταναλωτών των λαϊκών στρωμάτων.

 

Οι βουλευτές

Θανάσης Παφίλης

Γιάννης Γκιόκας

Διαμάντω Μανωλάκου

Λιάνα Κανέλλη

Θεοδόσης Κωνσταντινίδης

 
 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr