ΕΡΩΤΗΣΗ : Για την Ε.Α.Σ. Ηλείας- Ολυμπίας
24/01/14

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η  Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας-Ολυμπίας, είναι η μεγαλύτερη συνεταιριστική οργάνωση στο Ν. Ηλείας. Κατέχει περιουσιακά στοιχεία αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ και το 13% των μετοχών της ΣΚΟΣ-ΑΣΕ (του πρώην ΑΣΟ), η οποία με τη σειρά της κατέχει το 2% των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος. Ωστόσο δημοσιεύθηκε στον Τοπικό Τύπο τη Δευτέρα 4 Νοέμβρη 2013, ότι μετατρέπεται σε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (ΑΕΣ).

Όμως η μετατροπή σε ΑΕΣ, επιχειρείται με μέλη μόνο δύο συνεταιρισμών, που προέρχονται μόνο από δύο οικογένειες, με έδρα ένα και μοναδικό χωριό, και συγκεκριμένα το Δημοτικό Διαμέρισμα Κορυφής, που ανήκει στο Δήμο Πύργου του Ν. Ηλείας, σύμφωνα με καταγγελίες που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχουν κατατεθεί και στη Διεύθυνση συνεργατισμού του Υπουργείου σας (επισυνάπτουμε νεώτερα δημοσιεύματα).

Εξάλλου η γνωστοποίηση της μετατροπής αυτής, προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών στον Αγροτικό κόσμο του Νομού, καθώς και στο Συνεταιριστικό κίνημα και στην Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Ηλείας, αφού ακολουθήθηκαν ενέργειες παράτυπες και παράνομες. Συγκεκριμένα:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν κλήτευσε νόμιμα τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, καθώς δεν κλήθηκε ο συνολικός αριθμός των αντιπροσώπων στη Συνέλευση και υπάρχουν διαμαρτυρίες δημοσιευμένες στον τοπικό τύπο.

β) Οι συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν ότι δεν συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή η μετατροπή της Ένωσης σε ΑΕΣ, καθώς αρκέστηκαν σε μια γενική και αόριστη διερεύνηση του θέματος, χωρίς να ληφθεί σχετική απόφαση.

γ) Συμμετείχαν αντιπρόσωποι Συνεταιρισμών που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής, διότι είχαν δανειοδοτηθεί και δεν είχαν εκπληρώσει τις δανειοληπτικές τους υποχρεώσεις, όπως ορίζει και το καταστατικό της Οργάνωσης.

δ) Υπάρχουν σημαντικά ελλείμματα στις λογιστικές καταστάσεις , τα οποία δεν αποτυπώθηκαν στον ισολογισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ορκωτούς λογιστές, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση, η επιβεβαρυμένη και αρνητική εικόνα του ισολογισμού της Ένωσης θα δυσχέραινε τη μετατροπή σε ΑΕΣ.

Επίσης, είναι γνωστό ότι Πρόεδροι Συνεταιρισμών και αντιπρόσωποι της Ένωσης έχουν ήδη καταγγείλει τα προαναφερθέντα στην Εποπτική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τμήμα Συνεταιρισμών), καθώς και στην Τράπεζα Πειραιώς, το πιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζεται η Ένωση.

Ερωτάται ο Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει για να διασφαλισθούν οι νομότυπες διαδικασίες, να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των διαδικασιών και να προστατευτούν τα περιουσιακά στοιχεία των Αγροτών και των Συνεταιρισμών, ώστε και με το χρονικό περιθώριο εκ του νόμου, μέχρι 30/4/2014 να μπορέσουν συλλογικά και όλα τα μέλη ν' αποφασίσουν, ότι διασφαλίζει τα συμφέροντά των μικρομεσαίων αγροτών-μελών της, και όχι τα συμφέροντα των λίγων.

 

Οι Βουλευτές

Νίκος Καραθανασόπουλος

Νίκος Μωραΐτης

 
 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr