ΕΡΩΤΗΣΗ: Λογαριασμός αποθεματικού από την έκδοση και διαχείριση των δελτίων TIR.
13/01/11

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Από το Υπουργείο Οικονομικών, έχει ανατεθεί στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινήτων Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ),  η εξουσιοδότηση έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR. Εξουσιοδοτήθηκε να ενεργεί ως εργοδοτικός οργανισμός στο πλαίσιο της σύμβασης TIR, ασκεί το δικαίωμα έκδοσης και διαχείρισης των δελτίων TIR, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Τ1861/34/Β0019/2008 ΑΥΟ.

Για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων και την πληρέστερη εξασφάλιση ενδεχόμενων απαιτήσεων του Δημοσίου από τυχόν παραβιάσεις των όρων της ΑΥΟ, προβλέπεται η κατάθεση εγγύησης από πλευράς της ΟΦΑΕ, καθώς και η δημιουργία αποθεματικού στο οποίο καταθέτει το 20% των ετήσιων εισπράξεων από τις πωλήσεις των δελτίων TIR και το οποίο κατατίθεται σε ειδικό έντοκο λογαριασμό. Αυτός ο λογαριασμός μπορεί να κινηθεί μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΟΦΑΕ δεν έχει καταθέσει στο συγκεκριμένο λογαριασμό το αποθεματικό για το έτος 2008 και 2009.

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ Υπουργός:

  • Εάν έχει κατατεθεί ή όχι το αποθεματικό για τα έτη 2008 και 2009.
  • Εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι στην ΟΦΑΕ από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου.

Οι βουλευτές

Νίκος Καραθανασόπουλος

Γιάννης Γκιόκας

Άγγελος Τζέκης

 
 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr