Βουλή

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
26/02/19

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

«Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 1264/1982, προκειμένου να υπάγονται στο κανονιστικό του πεδίο και οι ναυτεργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις»


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. β του ν. 1264/1982, «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων», οι ναυτεργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού.

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι: «Γι' αυτές, μέχρις ότου ψηφιστεί και δημοσιευτεί ειδικός νόμος, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ισχύον σήμερα νομικό καθεστώς.»

Σήμερα, 36 χρόνια μετά ο παραπάνω ειδικός νόμος δεν έχει ακόμα ψηφιστεί και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το αντιδραστικό πλαίσιο του ν. 330/1976 και άλλων νόμων από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα! Η επιλογή αυτή δεν οφείλεται σε αμέλεια ή απρονοησία, αλλά είναι μέρος της αντιναυτεργατικής πολιτικής όλων των αστικών κυβερνήσεων (Ν.Δ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) που υπηρετούν τα συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου.

Διαχρονικός στόχος τους ήταν και παραμένει η γιγάντωση της κερδοφορίας των Ελλήνων εφοπλιστών, η οποία στηρίζεται στον υψηλό βαθμό εκμετάλλευσης των ναυτεργατών και στα προνόμια που καρπώνεται το εφοπλιστικό κεφάλαιο από τις κυβερνήσεις και το αστικό κράτος, μέσα από το αντεργατικό θεσμικό πλαίσιο για τη Ναυτιλία (Ν.Δ. 2687/1953, 27/1975, 330/1976 κ.ά.) αλλά και νεότερους νόμους, που αποτελούν τη βάση του λεγόμενου «θαύματος» της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Εγκριτικές Πράξεις Νηολόγησης και ελλιπείς οργανικές συνθέσεις, φοροαπαλλαγές κ.ά. είναι μερικά από τα προκλητικά προνόμια για τους εφοπλιστές που προστατεύονται ακόμα και με το αστικό Σύνταγμα - στο άρθρο 107 αυτού.

Οι ναυτεργάτες με τις ταξικές ναυτεργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις αναπτύσσουν την δράση τους μέσα σε σκληρές συνθήκες κόντρα στους εφοπλιστές, την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του αστικού κράτους και το καθεστώς του εργατοπατερισμού στο συνδικαλιστικό κίνημα, που νοθεύει και αλλοιώνει την πραγματική ναυτεργατική θέληση και δημιουργεί ψεύτικους συσχετισμούς δύναμης.

Δεκαετία στη δεκαετία διαιωνίζεται ένα αντιδημοκρατικό καθεστώς που χαρακτηρίζεται:

  • Από τη διατήρηση "σωματείων σφραγίδων".

  • Την εφαρμογή πλειοψηφικού συστήματος (και όχι της απλής αναλογικής), στις αρχαιρεσίες πολλών ναυτεργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και την εκπροσώπηση τους στην Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ). Με αυθαίρετους περιορισμούς στην αντιπροσώπευση των πρωτοβάθμιων σωματείων στη δευτεροβάθμια οργάνωση, την ΠΝΟ (όριο 1/10 κ.ά).

  • Από το αναχρονιστικό Καταστατικό της ΠΝΟ, η διοίκηση της οποίας συγκροτείται «ex officio» από τους Προέδρους των πρωτοβάθμιων σωματείων και όχι με εκλογή που βασίζεται στην απλή αναλογική.

Μέσα σ αυτές τις συνθήκες διαμορφώνονται πλαστοί συσχετισμοί δύναμης στην ΠΝΟ και αποστέλλονται νόθοι αντιπρόσωποι στα Συνέδρια της ΓΣΕΕ, αναπαράγοντας σε όλα τα επίπεδα του συνδικαλιστικού κινήματος τη νόθευση της θέλησης των εργαζομένων.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι (π.χ.) παρά την πρόβλεψη του άρθρου 56 του ν. 2224/1994 για την εφαρμογή της απλής αναλογικής στην εκλογή αντιπροσώπων και την υποχρέωση των σωματείων να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους, τα καταστατικά της ΠΝΟ και των (7) επτά από τα 13 ναυτεργατικά σωματεία παραμένουν ακόμα και σήμερα τα ίδια εφαρμόζοντας το πλειοψηφικό σύστημα, δεν καταθέτουν μητρώο μελών και κατάσταση ψηφισάντων και για το λόγο αυτό έχουν αποκλειστεί - δεν συμμετέχουν στα Συνέδρια στο Ε.Κ Πειραιά. Όμως, η διατήρηση του αντεργατικού θεσμικού πλαισίου για το κλάδο των ναυτεργατών (άρθρο 5 περιορισμός αντιπροσώπων στο 1/10των ψήφων του ΝΔ 4361/1964 κ.α.) αξιοποιείται για την «εκλογή» - διορισμό αντιπροσώπων με διαβλητές - νόθες διαδικασίες από την ΠΝΟ για τα Συνέδρια της ΓΣΕΕ.

Ο νόμος 1264/1982 είναι πίσω από τις πραγματικές ανάγκες της προστασίας και προώθησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα μια σειρά αλλαγών που κινούνται σε αντιδραστική κατεύθυνση, όπως ο περιορισμός του δικαιώματος στην απεργία με τις πρόσφατες παρεμβάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η υπονόμευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η εξαίρεση των ναυτεργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων από το πεδίο εφαρμογής ακόμα και των ανεπαρκών δικαιωμάτων του Ν.1264/1982, είναι απαράδεκτη κι ενώ οι συνθήκες άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος επιβάλλουν μια πληρέστερη προστασία και κατοχύρωση των εργατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και όχι το αντίθετο.

Επί των άρθρων

Άρθρο 1 ως 3

Με την καταργούμενη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 εδ.β' του ν.1264/1982 παύει η διαφορετική μεταχείριση των ναυτεργατών και η διάσπαση της εργατικής τάξης, που συνεχίστηκε με την εξαίρεση των ναυτεργατικών σωματείων από το κανονιστικό πεδίο του ν.1264/1982. Με την υπαγωγή των ναυτεργατικών σωματείων στο πεδίο εφαρμογής του ν.1264/1982 το εργατικό κίνημα θέτει τις διεκδικήσεις του σε ενιαία βάση.

Συγκεκριμένα, η υπαγωγή στο ν.1264/1982 συνεπάγεται: 1) Την απαγόρευση της ανταπεργίας και της πρόσληψης απεργοσπαστών κατά τη διάρκεια της απεργίας και στο χώρο των ναυτεργατών, ρύθμιση αναγκαία ενόψει του ότι οι εργοδότες των ναυτεργατών εκπροσωπούν το κατεξοχήν μεγάλο κεφάλαιο. Πλέον θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 22 του ν.1264/1982 και ανταπεργία και πρόσληψη απεργοσπαστών απαγορεύονται ρητά. Βέβαια, επεκτείνεται και στην απεργία των ναυτεργατικών σωματείων το ανεπίτρεπτο της απαγόρευσης με ασφαλιστικά μέτρα, εντούτοις είναι γνωστή η πάγια τακτική της ελληνικής δικαιοσύνης να παρακάμπτει τη ρητή αυτή νομοθετική απαγόρευση με τον άμεσο προσδιορισμό τακτικής δικασίμου. 2) Τη δυνατότητα προσβολής των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων από το 1/50 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και όχι πλέον από το 1/30 των εγγεγραμμένων μελών, με παράλληλη υποχρέωση τα μέλη που εγείρουν τη σχετική αγωγή να είναι οικονομικά τακτοποιημένα, ρύθμιση που καθιστούσε ουσιαστικά απρόσβλητες τις άκυρες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και επέτρεπε τη δικαστική διάγνωση αποκλειστικά των περιπτώσεων ανυπόστατων ή απόλυτα άκυρων αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων, δηλαδή αποκλειστικά τις πολύ σοβαρές παραβιάσεις του νόμου και του καταστατικού. Πλέον θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 8 παρ.4 εδ.β' του ν.1264/1982 για το 1/50 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. 3) Την κατάργηση του αντιδημοκρατικού ορίου του 1/10 για την εκπροσώπηση των πρωτοβάθμιων στις ανώτερου βαθμού συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πλέον θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 9 παρ.3 του ν.1264/1982, με βάση την οποία δεν τίθεται το ανωτέρω αντιδημοκρατικό όριο, αλλά ο αριθμός των αντιπροσώπων ορίζεται με το ίδιο μέτρο για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον αριθμό των μελών που ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην πρωτοβάθμια οργάνωση. 4) Την εφαρμογή της απλής αναλογικής στις αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων και την κατάργηση των διατάξεων των καταστατικών των ναυτεργατικών σωματείων που προβλέπουν ανάδειξη των οργάνων με πλειοψηφικό σύστημα. Πλέον θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 12 του ν.1264/1982, σύμφωνα με την οποία η εκλογή των οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η εφαρμογή της απλής αναλογικής από τα ναυτεργατικά σωματεία είναι απολύτως επιβεβλημένη, σήμερα μάλιστα που έχει νομοθετικά με τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4331/2015 επεκταθεί η εφαρμογή του συστήματος της απλής αναλογικής ακόμη και στις οργανώσεις συνταξιούχων. Είναι ακόμη μεγαλύτερη η ανάγκη να εφαρμοσθεί το σύστημα αυτό για την ανάδειξη των οργάνων των ναυτεργατικών οργανώσεων και για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στις δευτεροβάθμιες και τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις, ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή της απλής αναλογικής και η αναλογική εκπροσώπηση ακόμη και στο επίπεδο των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, στις οποίες συμμετέχουν οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις με μέλη ναυτεργατικές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. 5) Την απαγόρευση της χρηματοδότησης των ναυτεργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων από τους εργοδότες. Πλέον ισχύει η απαγόρευση του άρθρου 5 παρ.4 του ν.1264/1982 και διασφαλίζεται ότι σε τυπικό τουλάχιστον επίπεδο δεν επιτρέπονται οι συναλλαγές των συνδικαλιστικών οργανώσεων με τους εργοδότες και η εξαγορά των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων από την εργοδοτική πλευρά με συνέπεια την εγκατάλειψη της υπεράσπισης των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης.

Άρθρο 4

Με τη ρύθμιση αυτή διασφαλίζεται η πρόβλεψη του ν.1264/1982 ότι οι εισφορές εισπράττονται από τα πρωτοβάθμια σωματεία και κατανέμονται από αυτά. Αποκλειστικά μέσω των πρωτοβάθμιων σωματείων και όχι απευθείας από τα μέλη τους αποδίδονται συνδρομές στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις, ώστε να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα οικονομικά τα μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων. Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαστικού δικαίου και παραμερίζει κάθε αντίθετη διάταξη του καταστατικού των δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και ισχύει τόσο για τα ναυτεργατικά σωματεία όσο και για τις λοιπές υπαγόμενες στο ν.1264/1982 συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Άρθρο 5

Με την ειδική ρύθμιση για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης των ναυτεργατικών σωματείων λαμβάνεται υπόψη η ιδιομορφία του ναυτικού επαγγέλματος και το γεγονός ότι τα μέλη των ναυτεργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων εργάζονται σε τόπους διαφορετικούς από την έδρα του σωματείου τους. Χωρίς την ειδική ρύθμιση της απαρτίας και της πρόσκλησης για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης θα ήταν πρακτικά αδύνατη η επίτευξη απαρτίας και η συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης σε σώμα προκειμένου να λάβει οποιαδήποτε απόφαση. Εξάλλου, με την ειδική ρύθμιση της ψηφοφορίας με αλληλογραφία διασφαλίζεται η συμμετοχή του συνόλου των μελών στη λήψη σοβαρών αποφάσεων για τη συνδικαλιστική οργάνωση. Εξάλλου, αντίστοιχη ρύθμιση προβλεπόταν για τα σωματεία σιδηροδρομικών και ναυτεργατών στο άρθρο 4 του Ν.2151/1920 και στο άρθρο 20 του Β.Δ. της 15/20.5.1920, εξαιτίας ακριβώς της ιδιαίτερης φύσης αυτών των επαγγελμάτων, διότι τα μέλη παρέχουν την εργασία τους λόγω της φύσης αυτής σε τόπους διαφορετικούς από την έδρα του σωματείου.

Τέλος, το 1/50 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη σύγκληση ΓΣ με συγκεκριμένα θέματα, τα οποία προσδιορίζει στο κείμενο της αίτησης.

Άρθρο 6

Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται η διαδικασία της ψηφοφορίας στις ναυτεργατικές οργανώσεις ενόψει της ειδικής πρόβλεψης ψηφοφορίας μέσω αλληλογραφίας, η οποία είναι αναγκαία προκειμένου να συμμετέχουν στις εκλογές τα μέλη, που λόγω της φύσης του επαγγέλματος βρίσκονται κατά το χρόνο διενέργειας των αρχαιρεσιών σε ταξίδι εκτός του τόπου της έδρας του σωματείου. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε να διασφαλισθεί η συμμετοχή τους και να διασφαλισθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Άρθρο 7

Οι κανονισμοί εργασίας των πλοίων προβλέπουν σχετικά με το προσωπικό ασφαλείας και για αυτό δεν υπάρχει ανάγκη ειδικής νομοθετικής ρύθμισης.

Άρθρο 8

Με τη διάταξη αυτή καταργείται ο α.ν. 3276/1944 και εφαρμόζεται και στους εργαζόμενους στην εμπορική ναυτιλία ο ν.1876/1990 για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Άρθρο 9

Με την παρούσα διάταξη δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στις ναυτεργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις νέες νομοθετικές διατάξεις.

 

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΣΑΚΗΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΗ ΛΙΑΝΑ

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

«Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 1264/1982, προκειμένου να υπάγονται στο κανονιστικό του πεδίο και οι ναυτεργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις»

Άρθρο 1

Η διάταξη του άρθρου 1, παρ.2, εδ. β του ν. 1264/1982, καταργείται.

Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 26-28, 32-38, 40 και 42 του ν. 330/1976, οι διατάξεις του Ν.Δ. 85/1973 και του Ν. 5/1975, οι διατάξεις του Ν.Δ. 4361/1961 καθώς και οι διατάξεις του Β.Δ. της 15/20ης.5.1920, του Ν. 2151/1920 και του Ν. 281/1914, που εξακολουθούσαν να ισχύουν για τις ναυτεργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. β και της επιφύλαξης του άρθρου 32 του ν. 1264/1982.

Άρθρο 2

Στο άρθρο 7 του ν. 1264/1982, στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου·1, προστίθενται τα εξής:

«Κάθε ναυτεργάτης, που ασκεί το ναυτικό επάγγελμα, έχει δικαίωμα να γίνει μέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης ναυτεργατών, με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Άρθρο 3

Στο άρθρο 5 του ν. 1264/1982, προστίθεται νέο εδάφιο β΄ στην παράγραφο 4, που ορίζει:

«Απαγορεύεται κάθε είδους χρηματοδότηση, οικονομική συναλλαγή και εν γένει οικονομική σχέση ανάμεσα στις ναυτεργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις εργοδοτικές ενώσεις, πλοιοκτήτες και εφοπλιστές, για οποιοδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε αφορμή.»

Άρθρο 4

Στο άρθρο 8 του ν. 1264/1982, στο τέλος της παραγράφου 2, προστίθενται τα εξής:

«Δεν επιτρέπεται η απευθείας είσπραξη συνδρομών των δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθμιων οργανώσεων από τα μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων και κάθε αντίθετη διάταξη του καταστατικού των δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθμιων οργανώσεων δεν ισχύει από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής».

Άρθρο 5

Στο άρθρο 8 του ν. 1264/1982 προστίθεται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

«5. Για τα ναυτεργατικά σωματεία στην πρώτη Γενική Συνέλευση για να υπάρχει απαρτία πρέπει να παρίσταται το 1/4 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται δεύτερη Γενική Συνέλευση μέσα σε 8 ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία με όσους και αν είναι παρόντες. Προκειμένου όμως να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση για συγχώνευση με άλλα σωματεία, για τροποποίηση καταστατικού ή διάλυση σωματείου, απαιτείται να τηρηθούν οι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Αν όμως μετά τη δεύτερη συνέλευση αποδειχθεί τούτο αδύνατο, τότε ρωτιούνται τα μέλη με ψηφοδέλτια σύμφωνα με τη διαδικασία της ψηφοφορίας με αλληλογραφία.

Η πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των ναυτεργατικών σωματείων, δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δυο ημερήσιες εφημερίδες της πρωτεύουσας με πανελλαδική κυκλοφορία και αναρτάται σε εμφανές σημείο στα γραφεία του σωματείου.

6. Το 1/50 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτηση στην οποία αναγράφονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν».

Άρθρο 6

Μετά το άρθρο 13Α του ν. 1264/1982 στο κεφαλαίο Δ, προστίθεται νέο άρθρο 13Β που έχει ως εξής:

«Άρθρο 13Β. - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔIATAΞEIΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.-

1. Η εκλογή των οργάνων των ναυτεργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και των αντιπροσώπων για τις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις γίνεται με ψηφοφορία, αυτοπρόσωπη ή με αλληλογραφία.

2. Οι αντιπρόσωποι για τις υπερκείμενες οργανώσεις, εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναλογικά και σύμφωνα με την εκλογική δύναμη των εκλογικών συνδυασμών που πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες.

3. Η διάρκεια της ψηφοφορίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 90 ημερών. Αυτοπρόσωπα ψηφίζουν τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατοικούν στην περιοχή του νομού Αττικής και κατά το χρονικό διάστημα των αρχαιρεσιών, δεν ταξιδεύουν. Με αλληλογραφία ψηφίζουν όλα τα άλλα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

4. Μετά τη συγκρότηση της σε σώμα, η εφορευτική επιτροπή, νοικιάζει ταχυδρομική θυρίδα στο Κεντρικό κατάστημα του Ταχυδρομείου Πειραιά, στην οποία με συστημένη επιστολή στέλνονται οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια όσων ψηφίζουν με αλληλογραφία. Ψηφοδέλτια που δεν στάλθηκαν με συστημένη επιστολή ή στάλθηκαν από Ταχυδρομείο του Νομού Αττικής είναι άκυρα.

5. Η εφορευτική επιτροπή αποστέλλει στα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη που ψηφίζουν με αλληλογραφία, τουλάχιστον 15 ημέρες προ της ημερομηνίας έναρξης των αρχαιρεσιών:

α) ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού, β) έντυπο δελτίο ψηφοφορίας στο οποίο συμπληρώνονται τα ατομικά στοιχεία του ψηφοφόρου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώο εργατών θαλασσής, διεύθυνση κατοικίας) και υπογράφεται από τον ψηφοφόρο, γ) έντυπο με οδηγίες της εφορευτικής για τον τρόπο ψηφοφορίας και τη χρονική διάρκεια και δ) δύο φακέλους, ένα μεγαλύτερο, και με τυπωμένο τον αριθμό της ταχυδρομικής θυρίδας και ένα μικρότερο με την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, στον οποίο είναι επικολλημένη διάτρητη λωρίδα στην οποία αναγράφεται ο αύξων αριθμός του φακέλου.

Ο ψηφοφόρος τοποθετεί τo ψηφοδέλτιο που επιλέγει στο μικρότερο φάκελο με την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, τον κλείνει και τον τοποθετεί μαζί με το δελτίο ψηφοφορίας στον μεγαλύτερο φάκελο, τον οποίο αποστέλλει συστημένα στην εφορευτική επιτροπή.

Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει τις συστημένες επιστολές από την θυρίδα, τις ανοίγει στο χώρο ψηφοφορίας, αντιγράφει σε ειδικό βιβλίο ψηφοφορίας τα στοιχεία του δελτίου ψηφοφορίας και επικολλά το δελτίο στον προβλεπόμενο προς τούτο χώρο στο ίδιο βιβλίο και στη συνέχεια αφού αφαιρέσει και καταστρέψει την αποσπώμενη λωρίδα με τον αύξοντα αριθμό, ρίχνει στην κάλπη το φάκελο με το ψηφοδέλτιο.

Αν ο εκλογέας χάσει ή δεν παραλάβει τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους, έχει δικαίωμα να παραλάβει άλλα, αφού όμως συνταχθεί από την εφορευτική επιτροπή πράξη ακύρωσης των προηγουμένων».

Άρθρο 7

Στο άρθρο 21 του ν. 1264/1982 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1, που ορίζει:

«Επί πλοίων, τα σχετικά με το προσωπικό ασφαλείας και στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών, καθορίζονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς εργασίας, που ισχύουν κατά κατηγορία πλοίου και τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις».

Άρθρο 8

Στο άρθρο 23 του ν. 1876/1990 προστίθεται εδ. η) στην παρ. 1, που ορίζει:

«η) οι διατάξεις του α.ν. 3276/1944»

Άρθρο 9

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρατείνεται η ισχύς των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 25, παρ. 1 και 2, ν. 1264/82, αποκλειστικά και μόνο για τις ναυτεργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, που δεν προέβησαν μετά την ισχύ του ν. 1264/82 και κατά τους όρους του, με απόφαση των Γ.Σ. στη διαδικασία εκκαθάρισης του μητρώου.

2. Μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την δημοσίευση του παρόντος οι ναυτεργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1264/82.

 

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΣΑΚΗΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΗ ΛΙΑΝΑ

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr