ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΚΚΕ : ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤ
06/08/19

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα»

Αιτιολογική έκθεση

Το άρθρο 59 του νομοσχεδίου αφορά τη σύσταση και λειτουργία του ΝΠΙΔ «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου». Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου άρθρου έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες μεταξύ των εργαζομένων του ΕΙΕ (συμπεριλαμβανομένων και του ΕΚΤ).

Εδώ και αρκετά χρόνια, στο φόντο των αναδιαρθρώσεων στο χώρο της έρευνας που προώθησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και φαίνεται ότι στον ίδιο δρόμο συνεχίζει και η σημερινή, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΤ είναι αντιμέτωποι, πέρα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά η εργατική τάξη της χώρας μας και οι εργαζόμενοι στο χώρο της έρευνας, και με μια σειρά ιδιαίτερων προβλημάτων που απορρέουν από την ιδιότυπη φυσιογνωμία του αλλά και τους σχεδιασμούς και τις πρακτικές που υιοθετεί η διοίκηση για την περαιτέρω εξέλιξή του. Τα ζητήματα αυτά έχουν πολλές φορές απασχολήσει τις συλλογικές διαδικασίες του Σωματείου τους και έχουν προκαλέσει πλήθος αγωνιστικών διεκδικητικών παρεμβάσεων.

Στις προτεινόμενες από την κυβέρνηση ρυθμίσεις για τη μετεξέλιξη του ΕΚΤ, οι εργαζόμενοι και το Σωματείο τους εντοπίζουν μια σειρά σημεία που απηχούν ακριβώς τα θέματα αυτά για τα οποία έχουν πολλάκις αντιδράσει, ενώ εύλογα ανησυχούν για το αν στις νέες συνθήκες θα διατηρηθούν όσα είχαν κατακτήσει ως αποτέλεσμα των αγωνιστικών τους διεκδικήσεων το προηγούμενο διάστημα, τόσο σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας τους, όσο και τους όρους λειτουργίας και τον προσανατολισμό του ΕΚΤ. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το ενδεχόμενο καθυστέρησης πληρωμής τους για τον Αύγουστο, καθώς το ΕΙΕ θα παραμένει κλειστό λόγω διακοπών όταν θα αλλάζει το καθεστώς του ΕΚΤ, εφόσον τελικά ψηφιστεί το συγκεκριμένο άρθρο.

Το ΚΚΕ ζητά να τροποποιηθούν οι συγκεκριμένες διατάξεις του άρθρο 59 νομοσχεδίου, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα», επέρχονται οι πιο κάτω τροποποιήσεις:

Στο άρθρο 59 του νομοσχεδίου

Α) Στο τέλος της παραγράφου 13, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: <<Αποφάσεις του ΔΣ του ΕΙΕ που αφορούν τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση και κατάταξη, μισθολογική εξέλιξη, απόσπαση, άδεια και γενικά θέματα του προσωπικού παραμένουν σε ισχύ μέχρι και την έκδοση του παραπάνω εσωτερικού κανονισμού>>.

Β) Στην παράγραφο 16, επέρχονται οι πιο κάτω τροποποιήσεις:

Β1) Το δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 16, τροποποιείται ως εξής :<< Οι χώροι που καταλαμβάνονται σήμερα από τας τμήματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, με αποφάσεις του ΔΣ του ΕΙΕ, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ το οποίο αποκτά με τη δημοσίευση του παρόντος την αποκλειστική χρήση αυτών, ενώ διατηρεί παράλληλα κοινή χρήση με το ΕΙΕ στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου του ΕΙΕ. <<Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των χώρων της βιβλιοθήκης για άλλες λειτουργίες πέρα από τη λειτουργία της ως φυσικό και ηλεκτρονικό αναγνωστήριο για την πρόσβαση των πολιτών στις επιστημονικές πληροφορικές πηγές της και τις υπηρεσίες της>>

Β2) Στο τέλος του τετάρτου εδαφίου της παραγρ. 16, μετά τη φράση <<και σχέσεις εργασίας>>, μπαίνει κόμμα και προστίθεται φράση, ως εξής: <<καθώς και όλα τα δικαιώματα όπως έχουν εγκριθεί από το ΔΣ ΕΙΕ και αφορούν προϋπηρεσία, τοποθέτηση, υπηρεσιακή μεταβολή, ειδικότητα και καθεστώς απασχόλησης. Τα παραπάνω δεσμεύουν το ΕΚΤ και μελλοντικά ως καθολικό διάδοχο του ΕΚΤ/ΕΙΕ σύμφωνα με την παράγραφο 15>>.

Γ) Προστίθεται παράγραφος 17, ως εξής: <<Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019>>.

Αθήνα 6 Αυγούστου 2019Οι προτείνοντες βουλευτές

Δελής Γιάννης

Κομνηνάκα Μαρία

Συντυχάκης Μανώλης

Καραθανασόπουλος Νίκος

 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr