ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟ ΤΟΥ ΚΚΕ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
08/01/19

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ


Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων "Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις"


ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές Φοιτητών και Σπουδαστών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η κατάσταση για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη, με σοβαρή πιθανότητα να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η κατάσταση δυσχεραίνει με την ανυπαρξία φοιτητικών εστιών, με τα ελάχιστα παρεχόμενα δωμάτια, αλλά και το μεγάλο κόστος της φοιτητικής μέριμνας. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η δυνατότητα μετεγγραφής των φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται μέχρι το 5ο έτος σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα με αυτά που έχουν εισαχθεί. Η πρόβλεψη αυτή αφορά παιδιά με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, με γονείς άνεργους, με αδερφούς-ες που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, καθώς και παιδιά που τα ίδια ή οι γονείς τους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι, τρίτεκνοι-πολύτεκνοι, ΑμΕΑ). Προβλέπεται επίσης δυνατότητα μετεγγραφής για εισακτέους σε Τμήματα ΤΕΙ εκτός περιφέρειας Αττικής, που πληρούν τα κριτήρια μετεγγραφής, όπως κατατίθενται, και έχουν εισαχθεί σε Τμήματα αντίστοιχα των πρώην ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά, όπως αυτά αντιστοιχίζονται πλέον στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η συγκεκριμένη ρύθμιση προϋποθέτει την ουσιαστική στήριξη των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να εξασφαλίζονται ο αναγκαίος εξοπλισμός τους, το απαραίτητο επιστημονικό και λοιπό δυναμικό, η δωρεάν σίτιση και στέγαση για όλους τους φοιτητές και σπουδαστές, τα δωρεάν συγγράμματα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων "Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις"


Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β του ως άνω σχεδίου νόμου προστίθεται άρθρο, ως εξής:

Άρθρο

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Δικαίωμα για αίτηση μετεγγραφής έχουν οι φοιτητές και οι σπουδαστές, εφόσον το ετήσιο κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 25.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες (διαζευγμένοι, με αποθανόντα σύζυγο, ανύπαντροι γονείς, κ.τ.λ.) και τους επιτυχόντες που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών (με συγκεκριμένες προϋποθέσεις), με αναπηρία 67% και άνω, η δυνατότητα μετεγγραφής δε λαμβάνει υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Για τις περιπτώσεις όπου ένα τουλάχιστον μέλος της οικογένειας είναι άνεργο, λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση αυτή στο τελευταίο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Για τις περιπτώσεις που τουλάχιστον ένα παιδί (αδερφός-αδερφή) σπουδάζει σε άλλη πόλη, πλην της πόλης εισαγωγής του αιτούντος και έχει εγγραφεί στο τρέχον έτος σπουδών, η δυνατότητα μετεγγραφής δε λαμβάνει υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Για τα παιδιά τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών, επίσης, η δυνατότητα μετεγγραφής δε λαμβάνει υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Για τους σπουδαστές Τμημάτων ΤΕΙ δίνεται η δυνατότητα να ζητήσουν μετεγγραφή στα νέα Τμήματα που προκύπτουν μετά από συγχωνεύσεις Τμημάτων ΤΕΙ με πανεπιστημιακά Τμήματα, προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο Ηπείρου, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τα νέα πανεπιστημιακά Τμήματα που θα προκύψουν μετά από συγχωνεύσεις ΤΕΙ και Πανεπιστημίων, με την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν κύκλο μαθημάτων, οριζόμενο από τη Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής, προκειμένου να ισοτιμηθούν τα αντίστοιχα πτυχία.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας για αντίστοιχα τμήματα με αυτό που έχουν περάσει έως τριών διαφορετικών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ. Η δυνατότητα μετεγγραφής ισχύει και για φοιτητές που βρίσκονται μέχρι το 5ο έτος. Ισχύει επομένως αναδρομικά και για τους εισαχθέντες από το 2013 και εξής.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κάθε αντίθετη σχετική διάταξη νόμου, καθώς και το όριο μεταφερόμενων θέσεων σε ποσοστό του 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα, καταργούνται.

 

Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2019


Οι προτείνοντες βουλευτές

Δελής Ιωάννης

Γκιόκας Ιωάννης

Λαμπρούλης Γεώργιος

Συντυχάκης Μανώλης

 
 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr