Περιβάλλον

article thumbnailΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (5/6/2018)

Σαράντα έξι χρόνια μετά την καθιέρωση από τον ΟΗΕ της 5ης Ιούνη ως Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, οι μονοπωλιακοί όμιλοι συνεχίζουν απτόητα να καταστρέφουν το περιβάλλον στο κυνήγι του κέρδους. Άλλες τόσες φορές  .... 

Απόσπασμα ανακοίνωσης του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για τα μέτωπα πάλης για το περιβάλλον
14/10/09

Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τα βάρη της κρίσης.

Να πληρώσουν τα μονοπώλια, το μεγάλο κεφάλαιο.

Να πάρουν οι ίδιοι στα χέρια τους την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

Με ενιαίο μέτωπο πάλης να διεκδικήσουν τη βελτίωση των όρων ζωής και δουλειάς, να διεκδικήσουν λύση στα δίκαια αιτήματά τους.

Να υπερασπισθούν τα συμφέροντα της χώρας από τα μονοπώλια, τον ιμπεριαλισμό.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ, ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

-- Να μετατραπεί σε δημόσια περιουσία η ιδιοκτησία των μεγάλων ιδιωτικών εκτάσεων στα βουνά και τα δάση. Αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, που συμβάλλουν στη συγκράτηση των νερών και τον εμπλουτισμό των υδροφορέων, αλλά και για την παραγωγή ξύλου και των προϊόντων του. Να μετατραπούν σε δημόσια περιουσία οι ακτές, γενικότερα οι παραλίες, οι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι.

-- Κατάργηση όλων των αντιδασικών νόμων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, καθώς και του εκτελεστικού νόμου του 2003, που προωθούν τον αποχαρακτηρισμό εκατομμυρίων στρεμμάτων δάσους, ακύρωση των αποφάσεων για μεγάλα έργα που δεσμεύουν ελεύθερη γη.

-- Συγκρότηση Ενιαίου Κρατικού Φορέα Δασικής Διαχείρισης και Προστασίας, στελεχωμένου με μόνιμο και εκπαιδευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και υποδομές.

-- Διαμόρφωση του Δασικού Κτηματολογίου από δημόσιες υπηρεσίες σε αντίθεση με την παράδοσή του στους ιδιώτες, με στόχο την προστασία των δασών και γενικότερα του περιβάλλοντος.

-- Διαμόρφωση και αξιοποίηση των υπαρχουσών οργανωμένων παραλιών, που να είναι ανοικτές για το λαό και δωρεάν.

Για τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα

Αποκλειστικά δημόσιοι φορείς διαχείρισης. Ένταξη των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά. Κάλυψη του κόστους διαχείρισης, πλην των εμποροβιομηχανικών, από κεντρικούς πόρους. Ολοκληρωμένος εθνικός (κεντρικός) σχεδιασμός. Ορθολογική συλλογή και μεταφορά με τη βοήθεια σταθμών μεταφόρτωσης. Αποκλεισμός της καύσης, προώθηση της ανακύκλωσης, ασφαλής τελική διάθεση των υπολοίπων σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα

Ασφαλής ενδονοσοκομειακή διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές με μόνιμο προσωπικό των υγειονομικών μονάδων. Αποκλεισμός «αδρανοποίησης». Πλήρης θερμική καταστροφή με κεντρική μονάδα αποτέφρωσης υψηλής τεχνολογίας ή αποδεδειγμένη αποστείρωση των μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων.

Το κόστος διαχείρισης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων των δημόσιων υγειονομικών μονάδων να καλυφθεί από κεντρικούς πόρους.

Επικίνδυνα απόβλητα, τοξικά και άλλα

Εκπόνηση και άμεση υλοποίηση εθνικού (κεντρικού) σχεδιασμού με χωροθέτηση και επιλογή μεθόδων για τις μονάδες επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων. Στα πλαίσια αυτά, κατασκευή των σχετικών υποδομών, οι οποίες κατασκευάζονται και καλύπτονται οικονομικά από το κράτος για τις δημόσιες μονάδες, από τους ιδιώτες για τις δικές τους μονάδες. Ουσιαστικός έλεγχος, αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβιάσεων με προτεραιότητα τις μεγάλες ρυπαίνουσες βιομηχανίες.

Για το εμπόριο ρύπων

Κατάργηση του εμπορίου ρύπων και των λεγόμενων ευέλικτων μηχανισμών της «καθαρής ανάπτυξης» και της «από κοινού εφαρμογής» ως μέτρου δήθεν αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Το βάρος να δοθεί στον περιορισμό των πραγματικών εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου. Το κόστος περιορισμού των εκπομπών να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο.

Για την ατμοσφαιρική ρύπανση στα αστικά κέντρα

Ορθολογική ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και ιδιαίτερα των μέσων σταθερής τροχιάς, στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Δημόσιου Φορέα για το Σχεδιασμό και τη Διαχείριση της Διακίνησης του Επιβατικού Κοινού. Κατοχύρωση όλων των ελεύθερων χώρων, άμεση αξιοποίηση των δημόσιων χώρων για την ανάπτυξη αστικού πράσινου, περιαστικού πράσινου, προστασία και αναβάθμιση των δασών, προστασία και, όπου γίνεται, διάνοιξη μπαζωμένων φυσικών ρεμάτων. Σχεδιασμένη απομάκρυνση των ρυπαινουσών εγκαταστάσεων από τα αστικά κέντρα. Αποφόρτιση από ρυπογόνες χρήσεις εξαιρετικά επιβαρυμένων περιοχών σε συνδυασμό με κοινωνικοταξικά κριτήρια. Αντιμετώπιση της ηχορύπανσης και περιορισμός της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

-- Άμεσα μέτρα για να σταματήσει η μόλυνση των υδροφορέων κυρίως από βιομηχανικά απόβλητα (εξασθενές χρώμιο, βαρέα μέταλλα, νιτρικά και άλλα) και να εφαρμοσθούν ολοκληρωμένα προγράμματα αποκατάστασής τους για υγιεινό και φθηνό νερό.

-- Δημιουργία θεσμικού πλαισίου, που θα αντιμετωπίζει το νερό ως φυσικό πόρο ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, τη φύση και την ανάπτυξη της κοινωνίας, που σημαίνει ότι το νερό αποτελεί κοινωνική ιδιοκτησία και είναι υπό κρατικό έλεγχο και διαχείριση.

-- Επεξεργασία και εφαρμογή ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής, που θα αφορά την έρευνα, την προστασία, τις χρήσεις και την ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων συνολικά στη χώρα και κατά υδατικό διαμέρισμα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σχεδιασμός με μακρόχρονο χρονικό ορίζοντα προβλέψεων, που περιλαμβάνει μέτρα για δασοκαλύψεις, απαγορεύσεις επεκτάσεων πόλεων, ορθολογικών χρήσεων γης, διάνοιξη ρεμάτων, μικρά φράγματα κατακράτησης φερτών υλών, τοπικά έργα εκτροπής υδάτων, κ.λπ.

-- Συνολική διαχείριση των υδρολογικών λεκανών, των χειμάρρων από τις πηγές, δασοτεχνικά έργα διευθέτησης της κοίτης τους.

-- Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής των αντίστοιχων έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιεράρχησή τους.

-- Δέσμευση των απαιτούμενων αντίστοιχων κονδυλίων με σαφή καταγραφή τους στους προϋπολογισμούς του κράτους.

-- Δημιουργία κρατικού φορέα, που θα έχει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων και μέτρων, ώστε να εξασφαλίζονται:

  • Αυστηρή τήρηση της επιβαλλόμενης χρονικής ιεράρχησης των έργων, ενιαία και όχι αποσπασματική κατασκευή τους.
  • Περιφρούρηση από την επίσημη και ανεπίσημη αυθαιρεσία στα έργα που εκτελούνται.
  • Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων να εναρμονίζεται με την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.
  • Επικαιροποιημένο και αξιόπιστο σχέδιο δράσης και μηχανισμός με το απαραίτητο προσωπικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση αντίστοιχων φαινομένων.
  • Βραχυπρόθεσμα μέτρα, έργα, παρεμβάσεις, που θα περιορίζουν τουλάχιστον τις επιπτώσεις από αντίστοιχα φαινόμενα.
  • Προστασία κάθε ελεύθερου χώρου, μεγάλου ή μικρού, και αντίσταση στην τσιμεντοποίηση των ελεύθερων χώρων.
  • Προστασία των θαλασσών από τη βιομηχανική ρύπανση, των παραλίων από τα φερτά υλικά. Κατασκευή και ολοκλήρωση των δικτύων ομβρίων στις πόλεις, αλλά και συντήρησή τους, μόνιμος καθαρισμός από φερτά υλικά.
  • Ειδικά μέτρα, για τις καταλήψεις της κοίτης χειμάρρων, τις παράνομες συνδέσεις, τον καθαρισμό των χειμάρρων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

-- Ολοκληρωμένος σχεδιασμός, που προωθεί ισόρροπα, αφενός, μακροπρόθεσμα μέτρα για την πρόληψη των σεισμικών επιπτώσεων και, αφετέρου, μέτρα άμεσης απόδοσης για την καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης μετά από έναν καταστροφικό σεισμό.

-- Κρατικός σχεδιασμός και συντονισμός στην ανάπτυξη της έρευνας, στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, στην παραγωγή εξοπλισμού, στην κάλυψη των δαπανών.

-- Σύνταξη μελετών χωροθέτησης των έργων και εγκαταστάσεων, που να λαμβάνουν υπόψη το σεισμικό κίνδυνο της περιοχής.

-- Προστασία κάθε ελεύθερου χώρου, ιδίως στις πυκνοδομημένες αστικές περιοχές, απόκτηση νέων χώρων.

-- Συγκοινωνιακός σχεδιασμός.

-- Απομάκρυνση από τις κατοικημένες περιοχές των χρήσεων που μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες αλυσιδωτές καταστροφές.

-- Εφαρμογή ειδικών όρων και προδιαγραφών, αλλά και διαδικασίες παραγωγής της κατοικίας και των έργων.

-- Επικαιροποιημένο ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του φαινομένου με εκσυγχρονισμό και ενίσχυση του μηχανισμού επέμβασης και περίθαλψης με επαρκές ποσοτικά και ποιοτικά προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο, καθώς και αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή (ειδικά μηχανήματα, εξοπλισμός, κ.λπ.).

 

Διαβάστε όλη την ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ 

 

 
 
 
JSN ImageShow by JoomlaShine.com
 
Copyright © 2011 kke.gr