Οι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ έχουν ειδικό μισθολόγιο. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις 431/2018 και 1908/2022 αποφάσεις της, έκρινε ότι οι σχετικές διατάξεις των Ν. 4093/2012 και 4472/2017 είναι αντισυνταγματικές, με την πρώτη (ΣτΕ 431/2018) του νόμου του 2012 και με την δεύτερη (ΣτΕ 1908/2022) του νόμου του 2017.
Η Κυβέρνηση δεν έδωσε Οδηγία στα νοσοκομεία να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ που θα αποκαθιστούσε την βλάβη των ιατρών από την εφαρμογή αντισυνταγματικών διατάξεων. Και με το Ν. 4999/2022 η συνολική μηνιαία δαπάνη μισθοδοσίας των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ παραμένει μειωμένη σε σχέση μ’ εκείνη που ίσχυε τον Ιούλιο του 2012.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με την 431/2018 απόφασή της, όρισε η άρση των συνεπειών από την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων του Ν. 4093/2012 άρχεται από τη δημοσίευσή της, για όσους δεν είχαν προνοήσει νωρίτερα να προσφύγουν στο δικαστήριο και περίμεναν την κρίση του ΣτΕ.
Με βάση τα παραπάνω κατατέθηκαν χιλιάδες αγωγές από τους γιατρούς. Άρχισαν να εκδίδονται προδικαστικές αποφάσεις, μετά από τις οποίες, «φιλοτιμήθηκαν τα νοσοκομεία» να προβούν στις εκκαθαρίσεις, από τις οποίες προκύπτουν τα ποσά, που δικαιούνται οι ενάγοντες ιατροί. Οι οριστικές αποφάσεις δικαιώνουν τους ενάγοντες ιατρούς.
Παρ’ όλα αυτά τα νοσοκομεία ασκούν εφέσεις, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι εφέσεις τους δεν έχουν προοπτική, αφού: α) το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν. 4472/2017 λύθηκε με την 1908/2022 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ. β) το ζήτημα των διαφορών – αξιώσεων των εναγόντων είναι επίσης λυμένο, αφού τα δικαστήρια αποδέχονται το αποτέλεσμα των εκκαθαρίσεων που ενήργησαν οι υπηρεσίες των νοσοκομείων και τις απέστειλαν στο δικαστήριο.
Από τα παραπάνω αναδεικνύεται οι τάχιστες διαδικασίες του κράτους όταν είναι να περικόψει δικαιώματα των εργαζομένων και ρυθμούς “χελώνας”, με εξάντληση κάθε νομικού εφευρήματος, όταν είναι να αποκατασταθεί η ζημία που προκάλεσε η εφαρμογή αντισυνταγματικών διατάξεων. Με μισθοδοσία των γιατρών του Δημοσίου μικρότερη απ’ αυτή του 2012, με απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς, με κυβερνητικά μέτρα που επιδεινώνουν αντί να βελτιώνουν τους όρους ζωής και δουλειάς των γιατρών, τις επιστημονικές και κοινωνικές τους ανάγκες είναι τουλάχιστον υποκριτικό να ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι ψάχνει γιατρούς και δε βρίσκει. Όταν κάνει ότι μπορεί η επιλογή της δουλειάς των γιατρών στις δημόσιες μονάδες υγείας να είναι η τελευταία επιλογή.
Αυτό που πρέπει να γίνει είναι:
- Η Κυβέρνηση άμεσα με πολιτική απόφαση να φροντίσει να καταβληθούν όλα τα ποσά που προκύπτουν από τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που δικαιώνουν τους ιατρούς αλλά και να γενικεύσει την αποκατάσταση των ζημιών των ιατρών κλάδου ΕΣΥ από τις συγκεκριμένες διατάξεις.
- Να αποκαταστήσει τους μισθούς των γιατρών με την κατάργηση όλων των νόμων που τους περιέκοψαν.
- Να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό και να ρυθμίσει την αυτοτελή φορολόγηση των ποσών από τις εφημερίες.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, πως τοποθετείται στο παραπάνω ζήτημα και αν σκοπεύει να υλοποιήσει τις συγκεκριμένες προτάσεις.
Ο Βουλευτής
Λαμπρούλης Γιώργος