Τη λήψη άμεσων μέτρων για την πρόσβαση των προσφυγοπαίδων στην εκπαιδευτική διαδικασία με όλους τους απαραίτητους υγειονομικούς όρους απαιτεί η Ευρωκοινοβουλετική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Κώστας Παπαδάκης.
Σήμερα στην Ελλάδα επικρατεί μία απαράδεκτη κατάσταση αποκλεισμού μεγάλου μέρους των παιδιών των προσφύγων από την εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά όσων διαμένουν στα κέντρα των νησιών, αλλά και σε καταυλισμούς. Μεγάλο ποσοστό παιδιών προσφύγων εξακολουθεί να μην είναι καν εγγεγραμμένα στα σχολεία, ενώ με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης ανοιγοκλείνουν συνολικά τα σχολεία, με μεγάλες επιπτώσεις στα μορφωτικά δικαιώματα όλων των παιδιών, Ελλήνων και προσφύγων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ιεράρχησης της στήριξης των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων με πολλές συνέπειες για τα δικαιώματα του ελληνικού λαού όπως και των προσφύγων και μεταναστών στην παιδεία, την υγειά, στην προστασία τους από την πανδημία. 
Με ευθύνη τόσο της κυβέρνησης όσο και της ΕΕ δεν πάρθηκε κανένα απολύτως μέτρο για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των παιδιών με τους απαραίτητους παιδαγωγικούς και υγειονομικούς όρους είτε δια ζώσης είτε εξ’ αποστάσεως, καθώς δεν προβλέφθηκε το παραμικρό για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων ώστε να μείνουν ανοιχτά αλλά και με τα lockdown δεν εξασφαλίστηκε η παροχή τεχνολογικών μέσων σε όλες τις δομές που να επιτρέπουν την παρακολούθηση, με αποτέλεσμα να αποκοπούν ολοκληρωτικά από την παιδαγωγική διαδικασία από τον περασμένο Μάρτιο. Οι συνέπειες για τα παιδιά των προσφύγων είναι σημαντικές καθώς πισωγυρίζει μία διαδικασία που είχαν ξεκινήσει  – ήδη σε μικρό βαθμό και πίσω από τις ανάγκες - με Τμήματα Υποδοχής, Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων στα σχολεία, συσσωρεύοντας μορφωτικά ελλείμματα, επιτείνοντας την αγωνία ή ψυχολογικές καταστάσεις, ήδη, βεβαρημένες ενώ τους στερείται η μοναδική διέξοδος που έχουν από την ζωή των κέντρων, η ένταξή τους στο σχολείο.
Η ΕΕ σταθερά προσηλωμένη στην εμπλοκή και χρηματοδότηση των ΜΚΟ για την διαχείριση του προσφυγικού, κατεύθυνε σε αυτές μέσω του ΔΟΜ κονδύλια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για να αναλάβουν την εκπαίδευση των ασυνόδευτων ανήλικων με δικό τους πρόγραμμα. Με αυτόν τρόπο έχει υποκαταστήσει την ολόπλευρη φροντίδα αυτής της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, από κάθε λογής ΜΚΟ, ενώ θα έπρεπε να είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους η ενιαία, ολοκληρωμένη, διεπιστημονική παρέμβαση.
Είναι επιτακτική η ανάγκη τόσο τα παιδιά των προσφύγων όσο και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να ενταχθούν στις εκπαιδευτικές δομές, με βάση τις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας παιδιών, των ελλειμμάτων και των αναγκών τους, με ταυτόχρονη πρόσληψη όλου του αναγκαίου διεπιστημονικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών αλλά και διερμηνέων, μεταφραστών για όσο διάστημα παραμένουν στην χώρα, επιταχύνοντας τη διαδικασία απεγκλωβισμού ώστε να πάνε στις χώρες πραγματικού προορισμού τους και για όσα παραμείνουν στην χώρα μας να στηριχτούν ολόπλευρα οικονομικά, κοινωνικά για την ουσιαστική ένταξή τους στην κοινωνία.
Ταυτόχρονα, να υπάρξει ολοκληρωμένη μέριμνα από τα συναρμόδια υπουργεία (Παιδείας και Μεταναστευτικής πολιτικής), με την πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού, χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ, τόσο σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών, όσο και στις υπόλοιπες  με προγράμματα  πολύμορφης παρέμβασης, εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, αθλητικής δραστηριότητας αλλά και για την επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη των μεγαλύτερων παιδιών.
Με βάση τα παραπάνω, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εξής ερωτήματα:
«Ερωτάται η Επιτροπή, πώς τοποθετείται:
Στο αίτημα για άμεση λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που θα επιτρέψουν στα παιδιά των προσφύγων την πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, με τη δημιουργία όλων των αναγκαίων εκπαιδευτικών δομών,  Τμήματα Υποδοχής, Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων, εκτιμώντας με παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια την ανάγκη προενταξιακής διαδικασίας, στα σχολεία και όχι μέσα στις δομές, τηρώντας όλους τους απαραίτητους υγειονομικούς όρους και την εξασφάλιση όλης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής εφόσον χρειαστεί να υπάρχει εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση;
Στο αίτημα για δημιουργία νηπιαγωγείων στις δομές φιλοξενίας, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, για να καλυφτούν όλες οι ανάγκες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας;
Στην ανάγκη στελέχωσης των χώρων διαμονής με μόνιμο προσωπικό με ευθύνη του κράτους χωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ, όπως και την δημιουργία υποδομών ώστε να διαμορφωθούν κατάλληλοι χώροι άθλησης, ψυχαγωγίας, βιβλιοθήκες που θα επιτρέπουν να αξιοποιούν δημιουργικά το χρόνο τους.»