Στη Ζάκυνθο, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, που αυξάνεται ο τουρισμός και απασχολούνται πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι εποχιακά, διαμορφώνεται μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση στους χώρους δουλειάς, αφού οι 20.000 σχεδόν εργαζόμενοι του νησιού βιώνουν την εντατικοποίηση με 12 ώρες δουλειάς, με επικόλληση 4ωρων ενσήμων αντί των πραγματικών, με παραβίαση του ωραρίου, των ρεπό. Στις οικοδομές με την ανοχή των αρμόδιων Υπηρεσιών οι οικοδόμοι εργάζονται και τις Κυριακές και πέρα των 8 ωρών και οι οδηγοί στα τουριστικά λεωφορεία, στα φορτηγά των εταιρειών τροφίμων και εμφιαλωμένων ποτών βρίσκονται όλη την ημέρα στο τιμόνι μέσα στον ήλιο.
Στις περισσότερες επιχειρήσεις και ξενοδοχειακές μονάδες πέρα των εργασιακών ζητημάτων δεν τηρούνται ούτε τα στοιχειώδη για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, όπως σε συνθήκες καύσωνα κ.λ.π.
Η υποστελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) στη Ζάκυνθο με έναν υπάλληλο έχει καταστήσει ουσιαστικά ανύπαρκτη την Επιθεώρηση Εργασίας, αφού δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι, αντίστοιχα οι ελεγκτικές υπηρεσίες του ΙΚΑ επικαλούνται ότι δεν έχουν υπαλλήλους για να βγουν για ελέγχους και δεν υπάρχει στο νησί Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία τροφοδοτώντας παραπέρα την ασυδοσία της μεγαλοεργοδοσίας, η οποία αρνείται να λάβει ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει για:
- Τη στελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στη Ζάκυνθο.
- Τη στελέχωση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ Ζακύνθου.
- Την παρουσία μόνιμου κλιμακίου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Οι Βουλευτές
Καραθανασόπουλος Νίκος
Κατσώτης Χρήστος
Παπαναστάσης Νίκος