Το ΚΚΕ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη στο δοκιμαζόμενο λαό του Σουδάν, την εργατική τάξη και τους συντρόφους του Σουδανικού ΚΚ, που βιώνουν ένα ακόμη πραξικόπημα.
Καταδικάζουμε το στρατιωτικό πραξικόπημα, που αντικατοπτρίζει τη σφοδρή διαπάλη ισχυρών τμημάτων της αστικής τάξης της χώρας, σε συνδυασμό με τον ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνισμό στην ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ, όπου εμπλέκονται τόσο τα ευρωατλανικά μονοπωλιακά συμφέροντα, όσο και αυτά της Κίνας και της Ρωσίας.
Ο λαός του Σουδάν μπορεί με την πάλη του να υπερασπιστεί τα οικονομικά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματά του, να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για να γίνει κυρίαρχος στον τόπο του.