Οι υπότροφοι υποψήφιοι διδάκτορες του προγράμματος  «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας» λίγο πριν τη λήξη του προγράμματος βρίσκονται κατά πλειοψηφία σε χρονικό αδιέξοδο, με πρώτο και κύριο το κομμάτι των υποψηφίων που υπάγεται στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, στο οποίο έχουν σταματήσει όλες οι δραστηριότητες. Η διεκδίκηση των υπότροφων το προηγούμενο διάστημα ήταν απολύτως λογική, καθ’ ότι η διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής εμποδίζεται από μια σειρά προβλήματα και η απειλή επιστροφής των τροφείων, άρα ουσιαστικά των δεδουλευμένων των νέων ερευνητών είναι απαράδεκτη. Μάλιστα τα τελευταία δεδουλευμένα 4 μηνών κρατούνται δέσμια μέχρι την ολοκλήρωση των διδακτορικών, τουτέστιν 4000 ευρώ/ υποψήφιο, με απειλή ότι μπορεί να μη δοθούν καν εφόσον λήξει η προθεσμία παράδοσης.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν έχουν εξασφαλισμένη οικονομική στήριξη για τα χρόνια της διατριβής τους. Η κατηγοριοποίησή τους ως τρίτος κύκλος σπουδών, σε συνδυασμό με το χτύπημα της μόνιμης εργασίας στα πανεπιστήμια, σταδιακά έδωσε τη δυνατότητα στο κράτος να απομακρύνεται από την υποχρέωση κάλυψης των εξόδων της έρευνας και διαβίωσης των υποψήφιων διδακτόρων. Μόνη τους λύση να προσμένουν σε κακοπληρωμένες ανασφάλιστες υποτροφίες. Αλλά ακόμα και αν τα καταφέρουν τα προβλήματα δεν σταματούν. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν και οι έκτακτες συνθήκες από τις φυσικές καταστροφές, που προκύπτουν από την παντελή κρατική μέριμνα για πρόληψη και μέτρα προστασίας, ακολουθώντας τη δύσκολη περίοδο που πέρασαν οι υποψήφιοι και στα χρόνια της πανδημίας.
Παράλληλα θεωρούμε απαράδεκτο ότι το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η παράδοση της διδακτορικής διατριβής, αφού οι υποτροφίες του ΙΚΥ δεν καλύπτουν ποτέ το σύνολο των ετών που χρειάζεται ο διδάκτορας για την εκπόνηση της εργασίας του και το οποίο ανέρχεται τουλάχιστον στα 3 χρόνια, ενώ ο μέσος όρος αποφοίτησης βάσει επίσημων στατιστικών στοιχείων είναι τα 5,5 χρόνια. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτήματα και για την ποιότητα των διδακτορικών διατριβών που πρέπει να λήξουν σε πολύ εκβιαστικά χρονικά πλαίσια, καθώς και για την υποτίμηση των ίδιων των επιστημονικών επιτροπών που ενώ αναλαμβάνουν να κρίνουν διδακτορικές διατριβές, από το ΙΚΥ θεωρείται δεδομένο ότι θα εγκρίνουν τους τίτλους.
Όλα αυτά έχουν αναδειχθεί επανειλημμένα από τους υποτρόφους του ΙΚΥ, από άλλους εργαζόμενους στην έρευνα, συλλόγους υπ. Διδακτόρων και σωματεία από το χώρο των Ερευνητικών Κέντρων και των Πανεπιστημίων.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για:
- Για την μετατροπή του τελικού παραδοτέου από την ίδια διδακτορική διατριβή σε τεχνική έκθεση εγκεκριμένη από την τριμελή επιτροπή των υποψηφίων, όπως ζητούν οι ίδιοι οι υποψήφιοι,
- Για την οριστική κατάργηση της απαίτησης υποχρεωτικής επιστροφής των τροφείων σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διδακτορικής εργασίας εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων της σύμβασης,
- Για την αντιμετώπιση των συνθηκών ανασφάλειας των υποψηφίων διδακτόρων, για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για όλο το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της διατριβής τους.
Οι Βουλευτές
Κτενά Αφροδίτη
Δελής Γιάννης
Έξαρχος Νίκος
Καραθανασόπουλος Νίκος
Κομνηνάκα Μαρία
Λαμπρούλης Γιώργος
Μαρίνος Γιώργος
Μεταξάς Βασίλης
Παπαναστάσης Νίκος
Συντυχάκης Μανώλης