Τεράστια και διαχρονικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολικά κτήρια όχι μόνο στον δήμο Αιγάλεω αλλά και σε όλη την Αττική. Κτήρια άκρως ακατάλληλα και επικίνδυνα για τα παιδιά και τους εργαζόμενους-εκπαιδευτικούς. Πόσο μάλλον όταν το κτήριο προορίζεται για να στεγάσει ειδικά σχολεία, με παιδιά με αναπηρίες και ειδικά προβλήματα, παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες, όπως το τυφλών πολύ-αναπήρων και το ΕΝΕΕΓΥΛ στα Πολυκλαδικά σχολεία του Αιγάλεω.
Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αιγάλεω  (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Αιγάλεω) στεγάζεται στο κτιριακό συγκρότημα των πολυκλαδικών μαζί με το ΕΠΑΛ, το Δημόσιο ΙΕΚ και το πολύ-αναπήρων.
Κτιριακές υποδομές άκρως ακατάλληλες και επικίνδυνες για μαθητές με αυτισμό και άλλα σύνοδα προβλήματα, όπως κινητική αναπηρία. Οι 134 μαθητές του ΕΝΕΕΓΥΛ αναγκάζονται να πηγαίνουν στις τουαλέτες που βρίσκονται στον 1ο όροφο, χωρίς ασανσέρ, τουαλέτες που είναι άκρως ακατάλληλες για ειδικό σχολείο και μη προσβάσιμες σε μαθητές με κινητική αναπηρία. Ενώ με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορούν να φτιαχτούν κατάλληλες και ασφαλείς τουαλέτες. Τα πράγματα είναι ακόμα πιο επικίνδυνα για τους μαθητές του ΕΕΕΕΚ Τυφλών και Πολυαναπήρων, οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους παιδιά με πολλαπλές και βαριές αναπηρίες. Την ίδια στιγμή υπάρχει μεγάλη έλλειψη βοηθητικού προσωπικού και η λειτουργία του σχολείου εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από αναπληρωτές.
Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της χρόνιας υποχρηματοδότησης, της συκοφάντησης και συρρίκνωσης των ειδικών σχολείων, της υλοποίησης των κατευθύνσεων της Ε.Ε., με τις οποίες συμφωνούν όλα τα κόμματα του κεφαλαίου, για “συμπερίληψη” και δήθεν ένταξη, του “σχολείου για όλους” που τελικά καταλήγει να είναι “σχολείο αποθήκη”.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα πρόκειται να πάρει ώστε να γίνουν όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των εν λόγω σχολικών εγκαταστάσεων, αλλά και για να δεσμευτούν χώροι ώστε να ανεγερθούν νέα σύγχρονα σχολικά κτίρια που να πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ Τυφλών πολύ-αναπήρων ατόμων και του ΕΝΕΕΓΥΛ στο Αιγάλεω.

Οι Βουλευτές
Κανέλλη Λιάνα
Γκιόκας Γιάννης
Κατσώτης Χρήστος
Μανωλάκου Διαμάντω
Παφίλης Θανάσης