21 Ιουλ 2021
ΒουλήΠαιδεία

Έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ. 82954/Γ4 09-07-2021), εγκρίθηκαν οι παρακάτω αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022:
Α) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 81 αποσπάσεις και
Β) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες 84 αποσπάσεις.
Πρόκειται για μια απόφαση που επιβεβαιώνει την πολιτική επιλογή και της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, όπως όλων των προηγούμενων, οι βιβλιοθήκες της χώρας να λειτουργούν όχι με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από το κλάδο Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, αλλά με τη χρήση αποσπάσεων και μετατάξεων εργαζόμενων οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με το αντικείμενο των σύγχρονων βιβλιοθηκών.
Την ίδια ώρα οι απόφοιτοι των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επαγγελματικής απορρόφησης.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σήμερα λειτουργούν 46 Δημόσιες Βιβλιοθήκες, στις οποίες απασχολούνται 110 υπάλληλοι, εκ των οποίων μόλις οι 40 είναι κάτοχοι πτυχίου Βιβλιοθηκονομίας.
Να σημειωθεί ότι, στη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης του Κόμματος μας (αρ. πρωτ. 656/5-4-2021), με θέμα «Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας», το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δια στόματος του Υφυπουργού του, παραδεχόταν ότι «οι βιβλιοθήκες στην Ελλάδα δεν έχουν τη θέση που τους αξίζει». Στην προσπάθεια να αποδείξει ότι «αρχίζουμε να αλλάζουμε σιγά – σιγά σελίδα σε αυτό τον τομέα», έγινε αναφορά στην αναμονή έγκρισης, εντός του 2021, οργανισμού λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, με πρόβλεψη για τριακόσιες ενενήντα θέσεις διαφόρων κατηγοριών. Διευκρινίστηκε δε ότι από αυτές οι εκατόν εξήντα τέσσερις προβλέπεται να είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης. Συγκεκριμένα, ογδόντα εννέα θέσεις κλάδου Βιβλιοθηκονόμων και Αρχειονόμων και εβδομήντα πέντε κλάδου Βιβλιοθηκονόμων. Τέλος αναφέρθηκε ως προτεραιότητα για την Εθνική Βιβλιοθήκη, η πλήρης στελέχωσή της απ’ όλες τις προβλεπόμενες ειδικότητες αλλά πρωτίστως από τον κλάδο των Βιβλιοθηκονόμων, οι οποίοι αποτελούν το 42% των συνολικών θέσεων της.
Έπειτα από την προαναφερομένη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι απόφοιτων των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, αισθάνονται ότι εμπαίζονται, καθώς λειτουργεί σε βάρος των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, αλλά και σε βάρος της ουσιαστικής λειτουργίας των βιβλιοθηκών και των υπόλοιπων υπηρεσιών στις οποίες μπορούν να απασχοληθούν αυτοί. Αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι και η σημερινή κυβέρνηση επιλέγει να αξιοποιεί τον «κλάδο της κινητικότητας», ενώ υπάρχουν εξειδικευμένοι απόφοιτοι.
Τέλος, ο αριθμός των αποσπώμενων υπαλλήλων από την εκπαίδευση, δείχνει ότι στην πραγματικότητα οι ανάγκες της Εθνικής Βιβλιοθήκης σε προσωπικό, είναι μεγαλύτερες των 390 θέσεων που αναφέρονται στον υπό έγκριση οργανισμό, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, η κατάσταση των οποίων αναφέρθηκε παραπάνω.
Σύμφωνα με τα παραπάνω Ερωτάται η κ. Υπουργός:
--Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και την πρόσληψη, με μόνιμη σχέση εργασίας, βιβλιοθηκονόμων και αρχειονόμων στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας, την Εθνική Βιβλιοθήκη και τα κατά τόπους Γενικά Αρχεία του Κράτους, κλπ, εξαλείφοντας το φαινόμενο των αποσπάσεων υπαλλήλων άλλων ειδικοτήτων (πχ εκπαιδευτικών ποικίλων ειδικοτήτων);
Οι Βουλευτές
Δελής Γιάννης
Στολτίδης Λεωνίδας