Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ

Η ΚΕ του ΚΚΕ, υλοποιώντας τη σχετική Απόφαση του 19ου Συνεδρίου του Κόμματος (2013) οργάνωσε και ολοκλήρωσε την εκ νέου μελέτη και συγγραφή της Ιστορίας του ΚΚΕ, από την ίδρυσή του (1918) έως και τη λήξη του ένοπλου ταξικού αγώνα του ΔΣΕ (1949). Πρόκειται για συλλογική εργασία, στην οποία συνέβαλαν εκατοντάδες στελέχη του Κόμματος, ιστορικοί κ.ά. επιστήμονες. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Απόφαση του 20ού Συνεδρίου του ΚΚΕ (2017), πραγματοποιήθηκε Ειδική Πανελλαδική Συνδιάσκεψη (23 Ιούνη 2018), όπου συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τα τελικά κείμενα. Στην παρούσα ενότητα είναι συγκεντρωμένο υλικό από εκδηλώσεις παρουσίασης του Δοκιμίου καθώς και εκδηλώσεων, αρθρογραφίας, ομιλιών που αναδεικνύουν το περιεχόμενο του Δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕ.